Portal - Chełmiec
 
polski Wtorek - 22 stycznia 2019 Dominiki, Mateusza, Wincentego     "Kiedy nie można zaatakować myśli, atakuje się myśliciela" - Paul Valery
Strona główna / Dwór w Świniarsku
Menu
O nas w prasie
Przeszłość do 1333 r.
Wieś w latach 1584-1668
Sądecczyzna i Świniarsko w XV - XVIII w.
II Woja Światowa
Nazwa Świniarsko
Środowisko i granice Świniarska
Dwór w Świniarsku
Herb i pieczęcie
Użytkowanie terenów do 1787
Mieszkańcy i Rody Świniarska
Administracja kluczem świniarskim
Parafie i kościoły
Mapy Świniarska
Linki
Forum dyskusyjne
Archiwum zdjęć
Kontakt
Walory świniarska dziś
Dwór w Świniarsku

Zabudowania dworskie rozłożone były miejscami na polu dworskim, między gruntami Za Gumnem, a Przed Dworem Ogrodzone parkanem  o siedmiu przęsłach ,pobitym staro i nowo gontem, od którego było grodzenie ze słupiny do gumna To stare w tryangut postawione, z drewna, od pola i zewnętrznie solidnie z chrustów plecione. Słomą poszyte po części  nowo poprawiono, od pola sześć wrót stoczystych. W końcu jednej stodoły wozownia opierzona tarcicami z wrotami, komór dwie na plewy i sieczkę, szopa na słomę z chrustu, pokryta słomą. Do dworu, prowadziła brama z dwoma wrotami z furtką Nad bramą jest komora z trzema pustymi oknami, oraz nieopierzony ganek, obok mała  komora z oknem. W parkan wstawiony był stary browar dachem nowym częściowo pokrytym, bez powały, z murowaną kotłownią.
W parkanie były wrota na wygon po przeciwnej stronie między stajnią a piwnicą do starego sadu. Piwnica nowo z kamienia murowana, na niej powała z drzewa , słomą  pokryta. Przed browarem była kamieniem obmurowana z żurawiem na losze studnia, wierzchem drewnem ocembrowana.
Druga  taka sama była budowana przy budynku, gdyż stara drewniana zawaliła się.
Obok  browaru była gorzelnia zbudowana z drzewa, w strychulec gliną oblepiona, dachem pokryta oraz karmnik nowo zbudowany na słupach, dachem pokryty, drzwi i podłoga dobre.
Budynek gospodarski [dwór, stary Inw.1645 opisany w historii wsi ] w części rozebrany ,pozostała poprawiona słodownia.]

dwor.jpg (71.60 Kb)
Prawdopodobny wygląd Dworu z 1645r wg. "Inwentarza 1645r)

dwor-opis1.jpg (39.20 Kb) kliknij aby powiększyć >>

Tłumaczenie w/w Inwentarza
Stary Dwór 1645r.
Dom wielki zgnity dachem źle pobity. Wchodząc do sieni, po lewej stronie są drzwi do dużej izby. W izbie ławy wokół ścian w których sześć okien w ołów oprawnych, w nich trzech szyb nie ma. Piec dobry, podłoga zgnita, od słodu robienia. Z tej izby drzwi do zgnitej komory, w której są dwa okna z kratami żelaznymi. W tej komorze trasie [wygódka] z drzwiami. Drzwi do sieni , w której znajduje się składzik na naczynia gorzelnicze zwany gorzelnią. Idąc dalej po lewej stronie są drzwi do komory. W tej komorze okien dwa w drewno oprawnych, i okiennicami zasuwanymi, ława przy ścianie, podłoga z tarcic, trasie z drzwiami w tej komorze. Z sieni prowadzą drugie drzwi na dziedziniec".
Budynek mieszkalny 1668r. Ten stary z drzewa zbudowany, starym dachem pobity, przed którym spiczasty ganek na dwóch słupach, nad nim sernik. Na ganku stoły i proste ławy. W części sieni powała z tarcic . Za przepierzeniem wejście na górę, gdzie znajduje się zapierzone sypanie, z oknem w szczycie. W sieni przed piecem komin w części w strychulec lepiony, na dach wywiedziony, obok skrzynia na obroki.
W sieni drzwi na oborę, do izby białej, w niej podłoga z tarcic, dwa okna nowe w ołów oprawne z kwaterami na zawiasach, z żelaznymi kratami. W winklach ławy, stół prosty.
Piec stary zielony na murowanym fundamencie, przy nim szafiasty kominek.
Z tej izby drzwi do alkierza, powała dobra, podłoga z tarcic, okna dwa w ołów oprawnych z kwaterami i kratami żelaznymi. Komin murowany na dach wywiedziony. Komórka z drzwiami z alkierza, potap i podłoga z tarcic, okienko szklanej, w drewno oprawne z trzema sztabikami. W niej piwniczka z kamienia zbudowana. Po tej stronie obok jest komora, z drzwiami z izby i do alkierzyka , bez podłogi ,powała z tarcic. Dwa okna nowe w ołów oprawne, z żelaznymi kratami. W przegrodzie szafy na naczynia, drzwi wyjściowe do sieni.
W części gospodarczej piekarnia [kuchnia],powała dobra, dwa okna w drewno oprawne, piec czarny chlebowy. W niej grodza na cielęta, żłoby do spuszczania krów. Z niej drzwi do dojni, trzecie na oborę. Obok kuchni drzwi z sieni do komory, okienko w drzewie wycięte.
Pod nią piwniczka z dwoma drzwiczkami, jedne z kratą.
W kącie parkanu przy budynku jest obora w połowie odremontowanych ścianach, sześciu dobrych chlewach. W kącie ogrodzenia przed gumnem była nowo, z obłego drzewa zbudowana  kuźnia, dachem pokryta. W  sieni komin w strychulec lepiony, pod nim ognisko drzewem oprawne, niewielkie puste okno zamykane okiennicą. Z sieni drzwi do izdebki  posiadającej powałę z tarcic, okienko szklane, w drewno oprawne, piecyk prosty zielony. 
 Pośrodku gumna stał stary spichlerz, z nowym dachem  o dwóch komorach, nad górną sypanie tarcicami położone. Powała na dwu piestrzeniach i podłogi  dobre, w górnej komorze sąsieków dobrych 6.
Przy budynku nowo postawiony o dwóch komorach, zamykany kryty kurnik.
Odremontowana, nowo słomą kryta stajnia, w niej przepierzenie z drzwiami z desek. Żłoby i drabiny dobre, duża skrzynia z tarcic na obrok. Ze stajni drzwi do masztarni [ stajnia koni], w której powała nowo położona , z dwoma nowymi w drewno opranych szklanymi oknami, piec nowy zielony.
Ozdownia,[suszarnia słodu]  porządnie zbudowana z lasami [kratami], na górze za przepierzeniem sypanie.
Izba słodowa o ścianach spróchniałych ,wejście z sieni, potap [powała] dobry okien dwa szklane w drewno oprawne, po jednej ostwi. Piecyk biały nowy, kętnary [legary] dobre w winklach. W 1645 r po prawej stronie było stare więzienie, Gąsiorem zwane, dalej stary dwór książęcy. Przy kapliczce na skrzyżowaniu z drogą podegrodzką  [mapa kat.] była dworska karczma [ Inw 1645]. Słomą kryta, zbudowana z drewna. Składała się z izby, sieni i komory.
Przyległy do niej wzdłuż podegrodzkiej drogi dwa kęsy pola.
Idąc do Nowego Sącza na Dunajcu był nowo zbudowany młyn. W sieni  kamienie biegunów dwa z  podkami  i paprzycami kołami na których obręczy cztery, czopów dwa i stęp okowanych cztery na wstępnym kole. Drzwi do izby , w której są dwa okna w drewno oprawne , z izby komora, i młynnica. W swenicy skrzyni na mąkę dwie , skrzynia i beczka na wymiar.[Inw 1645]
Z Inwentarza 1668 mamy zapis iż młyn bywał pode wsią, miał wodę doprowadzoną z Dunajca, a że grunt Młynarza zniósł Dunajec, teraz miejsca na młyn nie ma ; w innych mełaja.
Mapa katastralna Świniarska z1864r wykazuje na Młynczyskach parcele gruntowe nr 412 , 706 funkcjonującą jako opisana Przekopa do Młynówki.
       Za parkanem do wielkiej drogi i granicy Podrzecza  znajdował się zamulony stary sad na stajanie szeroki i długi – [ok. 125m ], w którym było trochę przeznaczonych do wycięcia ,zepsutych przez wodę śliw, ścinano w nim trawę dla krów. Po przeciwnej stronie dworu nad folwarkiem był nowo założony ogród z 66 zagonami, nowo założony chmielnik, rozdzielone drogą na Wygon ,między ogrodzeniami z chrustu. Przy dworze  nad wysokim brzegiem  Dunajca był nowy sad, ogrodzony od nawsia płotem z chrustu. Przy gumnie nad starym sadem był stary ogród o 52 zagonach, na którym siano zboże i mały pastewnik dla cieląt.

Opracował mgr Kazimierz Ruchała przy współpracy mgr Barbary Ruchały

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Kazimierz Ruchała