Portal - Chełmiec
 
polski Czwartek - 13 grudnia 2018 Dalidy, Juliusza, Łucji     
Strona główna / Administracja kluczem świniarskim / Inwentarz klucza świniarskiego
Menu
O nas w prasie
Przeszłość do 1333 r.
Wieś w latach 1584-1668
Sądecczyzna i Świniarsko w XV - XVIII w.
II Woja Światowa
Nazwa Świniarsko
Środowisko i granice Świniarska
Dwór w Świniarsku
Herb i pieczęcie
Użytkowanie terenów do 1787
Mieszkańcy i Rody Świniarska
Administracja kluczem świniarskim
Parafie i kościoły
Mapy Świniarska
Linki
Forum dyskusyjne
Archiwum zdjęć
Kontakt
Walory świniarska dziś
INWENTARZ KLUCZA ŚWINIARSKIEGO DNIA 21 MARCA 1645 r. SPISANY

ŚWINIARSKO

Dwór

 

Wjeżdżając ze wsi do dwora wrota wielkie z tarcić dobre, na czopie żelaznym zabezpieczone i kuną z wrzeciądzem i skoblami. Przy tych wrotach furtka z tarcic na zawiasach żelaznych z czopami z wrzeciądzem i skoblami od tych furtki i wrót jest siedem przęseł parkanu pogniłego nad którym pobito gontami staremi. Od tego parkanu tymina stawiana jest aż ku gumnu. Wchodząc w dwór po prawej stronie jest więzienie stare z tarcic przezwiskiem Gąsior drzwi z wrzeciądzem i skoblami. Od tego więzienia idąc po prawej stronie dom wielki w którym drzewo prawie wszystko zgniło, dachem pobitym niedobrze. Do sieni wchodząc drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami z klamką drewnianą. W tych drzwiach jest hantaba żelazna od klamki ,po lewej stronie do izby na zawiasach z czopami z wrzeciądzem z klamką z hantabą haczykiem i skobelkami żelaznymi. W izbie ławy koło ścian okien sześć w ołów oprawnych starych ,trzech szyb   nie masz, piec dobry w tej izbie podłoga z tarcic zła od słodow robienia pogniła. Z tej izby jest komora zgniła do której drzwi na zawiasach z czopami  z wrzeciądzem i skoblami i z hantabą. W tej komorze okien dwa w, których kraty żelazne. Z tej komory jest transie do którego drzwi na zawiasach z czopami z haczykiem i z skobelkami. Z tej izby wyszedłszy gorzelnia w sieni, drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem skoblami.

Naczynia gorzelnicze

 

Garców starych gorzalczanych z pokrywkami i z rurami dwa,  rurnic dwie kłod do zacierania dwie, cebrowa drewniane dwa, wiadro dębowe na gorzałkę, baryłek dwie, beczka i półtaczelek na wódkę, kwarta blaszana ,liek miedziany lej drewniany do wódki. Kłoda wywarna,  konwi do wódek dwie, nalewajki dwie, zatkania są dwa.

 

Z gorzelni idąc po lewej stronie komora drzwi do niej na zawiasach z czopami , z wrzeciądzem , skoblami zamkiem i kluczem, okien dwa, w drewno oprawnych w jednym odrzwi żelaznych, dwie okiennice zasuwane. Ława przy ścianie podłoga z tarcic, z tej komory transie, z niego drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami, wyszedłszy z komory zams w sieni na zawiasach, z czopami z wrzeciądzem i skoblami, wyszedłszy z sieni  wchod po prawej stronie na gon. Tam jest drzwi dwoje na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami, podle tego jest studnia ocembrowana dębiną w niej jest wiadro okowane żelazem, kurnik niedaleko niej słomą poszyty, drzwi do niego na biegunie z wrzeciądzem i skoblami.

 

Budynek gospodarczy

 

Idąc do drugiego budynku jest wschod na altankę, do której drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami. Do izby białej wchodząc drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblem z klamką, z hantabą haczykiem i z skobelkami. Wszedłszy do izby szafa na miski, nad drzwiami półka na ankrach żelaznych dwóch, okien trzy w ołów oprawnych, ławy na dwie stronie przy ścianach piec zielony zły, komin murowany w izbie z blachą żelazną ławy koło pieca podłoga z tarcic. Z izby do alkierza wszedłszy drzwi na zawiasach z czopami zamkiem kluczem i hantabką, okien niedobrych z kwaterami dwie odrzwi żelaznych w każdym oknie trzy, podłoga z tarcic. Wyszedłszy z alkierza do izby są drzwi do komory na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami zamkiem i kluczem. W tej komorze okna połowica w drewnie a druga w ołowiu, podłoga z tarcic. Z tej komory drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami, okna tylko połowa podłoga z tarcic. Z tej spiżarki drzwi na oborę z czopami na zawiasach skobel jedna, podle tej spiżarki jest transie drzwi do niego na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami, podłoga z tarcic, z tego transitu są drzwi na zawiasach z czopami żelaznymi. do sieni , w której jest komora Z tej komory wychodząc do sieni drzwi na biegunie z wrzeciądzem i skoblami. Wyszedłszy z tej komory wschod  na górę z którego jest komórka nad tą komorą,  drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami. Na dół zszedłszy naprzeciwko izbie piekarnia, drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblem piec czarny szafa podle drzwi, żłobów trzy okien w drewno oprawnych niedobrych dwa, trzeciego połowica, grodza na cielęta. Z tej piekarni drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i z skoblami ku stajni. Wróciwszy się do sieni jest komora podle piekarni, drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami, z sieni drzwi na oborę na zawiasach z czopami, na izbie komora drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami. Na tym domie dach zły.

Obora

 

Wrota z obory ku Dunajcu niedobre z kunami dwiema czopem i obręczą, wrota drugie są nowe do gumna, na czopie z obręczą kuną z wrzeciądzem i skoblami. Przy tych wrotach furtka na zawiasach i czopach żelaznych.

Stodoła

 

Wyszedłszy z obory stodoła w której drzewa mało co dobrego, wrota do niej otworzyste dwoje kun, cztery czopów obręczy cztery, skobli do zamykania dwie, brogów złych starych dziesięć. Naprzeciwko tej stodole jest stodół także zgniłych trzy, do których wrota otworzyste dwie kun cztery, czopów cztery, obręczy cztery skobli dwie ,do zadawania z osobna są wrota ku młynowi złe, na biegunie z kuną żelazną z wrzeciądzem i skoblem 

Gumno

 

Gumno nic nieopatrzone. Wróciwszy się z gumna na oborę jest chlew, do którego drzwi na biegunie z wrzeciądzem i skoblami, pod szopą jest chlewik na cielęta. Wychodząc z obory na podwórze są wrota na biegunie z kuną żelazną z wrzeciądzem skoblami, podle tych wrót piwniczka, do której są drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami. Drugie drzwi kraciane na biegunie z wrzeciądzem i skoblami, w tej piwniczce jest przegroda, drzwi są na zawiasach z czopami skoblami przez drzwi przechadzającym do zamykania. Ketnary po dwa stronach. 

 

Z piwniczki wyszedłszy furtka do sadu na biegunie z wrzeciądzem i  skoblami, podle tej furtki stajnia do której wrota na czopie z kuną żelazną z wrzeciądzem z czopami., w tej stajni żłobów dwa, drabin  dwie, Ze stajni drzwi do sieni na biegunie wschód na górę gdzie jest dwoje drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzami i skoblami zszedłszy z góry izba wielka bez okien na jarzynę, do niej drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami. Od tej izby przegrodzono słupiną ku spichlerzowi za tym płotem ogrody, śliwia trochę.

Spichlerz

 

Idąc do spichlerza wschód na górę tam komora z tarcic drzwi na zawiasach z wrzeciądzem i skoblami, zszedłszy na dół komórka, przed wschodem drzwi na biegunie z wrzeciądzem i skoblami, naprzeciwko druga komórka, drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami. Do spichlerza wszedłszy drzwi na zawiasach z czopami, z wrzeciądzem, z skoblami z kuną żelazną od zamka.

 

Browar

 

Przed dworem browar nowo zbudowany, dachem pobity, drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem skoblami. Piec murowany słodowy w sieni, do izby drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i z skoblami, haczykiem i z kobyłkami. Piec prosty kaflowy niedobry. Ketnary na dwóch frontach, okien w drewno oprawnych półtora. Studnia przed browarem z wiadrem okowanym Podle browaru piwniczka, drzewem wewnątrz cembrowana do niej drzwi na zawiasach z czopami i skoblami.

 

 Naczynia browarne               

 

Kocieł piwny stary, las sześć, kadzi piwnych starych dwie, młotna jedna , kosz do chmielu stary, korytek do piwa dwie korytek pod piwo dwie, lej piwny, nalewek starych dwie, achteli dwadzieścia i dwa.

Młyn

 

Młyn na Dunajcu do Nowego Sącza idąc nowo zbudowany drzwi na biegunie z klamką drewnianą. W tej sieni kamienie biegunów dwa z podkami i paprzycami kołami, na których obręczy na wałach osiem, czopów cztery, wstępne koło na którym obręczy cztery, czopów dwa i stęp okowanych cztery. Drzwi do izby na zawiasach z czopami, okien dwa  w drewno oprawnych. Z izby komora drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i z skoblami.                W młynicy do swenic idąc drzwiczki na zawiasach z czopami, z wrzeciądzem i skoblami skrzyń na mąkę dwie, skrzynia na wymiar wielka nowa okowana, ze dwiema wrzeciądzami i skoblami, beczka na wymiar stara z zapórką i hantabkami do zamykania.

 

Rejestr rzeczy domowych

 

Stołów trzy, w których nogi złe, zydel, jedna ława, wiercimak ,niecki ,panew zła. Dzieży dwie, beczułka do mąki, koryt dwie – stępka solna. Dryfus do chast warzania,, szafarnia bez wieka, konew wodna ceber, korzec, wiertel miarka, szufli dwie, strychoze dwa, beczek kapustnych dziewięć, których lichych osiem., niewód i łodzi dwie, skrzynia na ryby z połamanymi zawiasami wrzeciądzem i skoblami. Naczynie do masła należące: Maślnica z wiekiem i z fukiem.

 

Konew do mleka, skopców pieć, lusow z wieczkiem.

Obora

 

Krowy półfalkowe  i jałowe przed gody cielne 1644 r  Wierucha, Czarnucha , Różana, Dworsana , z Nowember ciołka s krową przysadzono, Pafsula , Siwula, Bpczula, Łyssuta, Gwiazdula,  Maiocha , Brodzicha , Rozcicha, Rusawa , Korona, Bystwrza, Buiawa, Łodziocha , Kupicha, Pieścicha, Brzeczula, Biodrowa, Kawula, Smolucha, Ornawa, Koczana, Pisula Winocha z Decembris,  cieliczka czerwona sadzona,  Krasawa, Kopnicha, z Oktobr cieliczka gniada przysadzona, Bydłocha kupna w Decembri, ciołka czerwonego przysadzono.

 

Krowy falkowe po Godziech cielone 1645 r.                                                                             

 

Winocha 31 Marty  cieliczkę pstrą przysadzono, Wiewióra 15 Marty ciołka czarnego przysadzono  ,Czwanoczka 12 Marty ciołka pstrego przysadzono, Zborawa.Jałowic we dwie lecie 5, jałowic rocznych 5 ,jałówek w półroczu przysadzonych 3 , ciołków           przysadzonych  4, Bydników2. Sumo 53 [ W Rzepienniku krów dojnych 9.]

 

Świń rocznych jest 24 ,kuropatw 31, gęsi 31, kaczek 16, indyków 5.                                           

Granice

 

Do tego folwarku jest łanów dwa, i dwie chłopskie role przyłączono. Lasu nie masz nic. Granice  są z Conwentem  Starosądeckim od Hemca, Hohorowic, Podrzecza, Biegunic.             Z  nowa od Nieszkowej v  księdza Proboszcza Św. Jadwigi ,od  Małej Wsi  z mnichami Krakowskimi Franciszkanami ,od Dąbrowy z X Opatem Sandeckim, y miastem Nowym Sancem.

Wieś Świniarsko    Na zamuliskach  łanów 6

 

Kmiecie

 

Jan Smółka Wójt  ½ łana czynszu gr 8 

 

Stanisław Papiesz ½ łana  czynszu  gr. 8                          

Wojciech Kars    ½        8

Jan Boszek      ½          8

Józef   Depta   ½         8

Jan Bawołek    ½      8

Krzystof Walczak     ½       8

Wawrzyniec Kupiec  ½    8

Jakub Smółka  ciemny  ½   8

Jakub Tomczyk   ½       8

 

Summa łanów 5 i ½  Czynszu f 2/28    56

Przewoźniki  czynszu dają za robociznę f 1 gr. 28 

Ci poddani robią zawsze bydłem od św. Wojciecha  do św. Michała 5 dni, od św.Michała  do św. Wojciecha 4 dni w tydzień. Wlóczyć, mlwać, pleć, kopać, konopie wybierać, żąć, grabać po jednej parze latem.  Stróże odprawiać w pojedynkę; dziesięcinę wytyczną  do folwarku zwożą, Osep do Fary do Sanca. Żniwne  do Grodu płacą, Oprawy krom dnia powinni prząść po sztuce.  Zagrodników  jest 11, którzy mają po  kęsu pola. Każdemu z nich urodzi się po 10, najwięcej 15 kop wszego urodzaju.                                          

Ci robią  w zimie pieszo 4 dni, w lecie 5 dni w tydzień. Czynszu nie płacą, ani stróży nie odprawiają, z niewodem za dzień jeżdżą

 

Karczma

 

Pańska zbudowana , izba sień y komora , słomą  pokryta, pola trochę do niej jest. Karczmarz  czynszu nie  daje, tylko piwo warzy, a z sieciami  na ryby jeździ. Jest z osobna dwa kęsi pola z których  komornicy  z sieciami  jeżdżą. A kmieci czółnami  podwożą, z niewodem okółką jeżdżą, na podwóz  sprzężają.  Chałupnik  na Tłokach mieszka za wodą , który od  gromady płacą  bierze, a onych wozi, pola nie ma.   

W Podegrodziu Panieńskim Konwentu  Starosandeckiego  jest chałupników dwa , którzy mają swoje chałupy i ogrody z sadami. Żadnej powinności nie odrabiają ,  tylko czynsz dają per f 1 gr 18 ,suma f 3 gr 6. 

 

WIEŚ   KURÓW             Ma łanów 6 i ćwierć.

 

Kmiecie               Ćwierci  czynsz      kapłony                           

 

Walenty Spieg            4       1  ½          4

Tenże Pokaśniskie     2      /16             2

Stephan  Lysak          4      1 /2            4

Marcin   Waśko         2      /16             2

Tomas  Marula          3      /24             3

Grzegorz  Skarade    3      /24             3

Mikołaj Garbula        2      /16             2

Jędrzej  Antek           2      /16             2

Stephan  Tomczyk    2      / 16            2

Łukasz Kurta            2      / 16            2

Wojciech   Dziedzic  2       /16           2

Jan  Lebda                 2       /16           2

Jan  Cyga                  4       ½             4

Bartosz Ruchała       4       1/ 2          4

Tenżę  trzyma

Martnowskie            1        /16          2

Marcin Wojs            2       / 16          2 

Wojciech Czapla      2      / 16           2                

Jakub Kubała           2       / 16           2                                                                                                                        

Agnieszka Ślimaczka1      / 8            1

Bartosz  Nowak       2      / 16           2

Sebastian Niemiec   2      / 16           2

Jędrzej Kozieł          2      / 16           2

Wojciech Brzoska    2      /16            2  

 

Summa łanów   6 i ćwierć , suma   f 14 / gr. 12 czynszów.

 

Brzoska  za robotę f 6 zapłacił. Czynszu od przewozu dają dwaj po grzywnie. Suma kapłonów  z Kurowa  54

 

Ci poddani robią do roku w każdy tydzień po 4 dni z każdej roli. Drwa kiedy  wożą to tylko parą wołów także i nawóz.

 

Po sól do Bochni  wszyscy na trzy wozy sprzężają się. Inszej podróży nie odprawiają nigdzie.

 

Dziesięcinę wytyczną dają Dziekanowi Sądeckiemu. Osep do Wielogłów do Fary . Struże odprawiają z całej roli pojedynkiem . Oprawy po jednej przędą z rok , do żniwa , grabienia ,pełcia. Ogrodów, konopi brania, do kopania po 2 pary dają . Laśni i chrostow bukowych jest na troje stajania.

 

Granice są z jednej stroniy od Dąbrowy, Pana Biernackiego, z drugą  stroną Wola Kurowska J.K.M. Pyda majętność. Zbyszyce Pana Krzesa , z trzeciej strony Białawoda  Pana Kępińskiego, za Dunajcem i Starowieś, czwarta strona  P. Marcinkowskiego podstolego krakowskiego Marcinkowice za Dunajcem.  Kmieci powinno być trzynaście i pół.

 

 

WIEŚ  KUROWSKA  WOLA .

Łanów 4 ½ , kmieci 7, sołtys 1.

 

Jan Chwalowski sołtys     łany 1  canon  1/18   czynszu              kapłony

Tenże chłopską rolę                 ½                                     8 ½                     2

Mikołaj Wiktojek                      ½                                     17                       2

Piotr Bartkowski                       ½                                     11 ½                   2

Piotr Basta                                 ½                                     10 ½                   2

Wojciech Popiela                       ½                                     16                       2

Jędrzej Jastnos                           ½                                      25                      2

Jan Mikos                                   ½                                     16                       2

 

Summa łanów 4 ½   czynszów fl. 3  \ 1 4 ½ gr. Kapłonów 14

 

Ci poddani robią 4 dni do roku w każdy tydzień , jako  Kurowianie .Drzewo kiedy każą po razu na dzień parą wołków  bydłem  sprzęgają się . Na podróż do Bochni  po sól  na dwa wozy  się sprzęgają . Dziesięcinę wytyczną do Dworu dają ,Strużą  po Kurowianach odprawiają . Każdy z nich sztukę  przędzie oprawy. Każdy z nich  na swoich włacz  po trochę chrostów  posiada. Szołtys innej powinności nie ma  tylko do Bochnie  jechać po  sól  dla obrania  pięknej soli, a z  listem kędy każą.

 

Granice mają  z Kurowem z  Dąbrową P. Biernackiego , z Jelną  P. Zamojskiego ,z Sienną                               

P. Siemichowskiego,  z Obiadem P. Wielogłowskiego i P. Biernackiego, z Zbyszycami  P.  Krzesa.

Kmieci  6 ,czynszu  dają do  roku  zł. 2 gr 12 ½

Owsa targowego  po dwa wiertele  na św. Marcina,  wierzchowej  miary. Po  sól do  Bochnie  powinni  raz w roku jeździć sprzężajną.  Robią  do roku  dni dwanaście ,od południa,  przędą  po  cztery  łokcie  z pańskiego  przędziwa . Robocizny wszyscy dają  do roku  zł. 22 gr  24

Sołtys  jest  wolny od wszystkiego.

 

Do inszych  domowych  sprzętów  dodaje  się garniec gorzalczany  , dobry  ze wszystkimi  potrzebami  urnicą. Krów do tego  folwarku  dojnych dziewięć.       

WIEŚ   BIELOWICE

Łanów  2 ½

Matys  Woys   łanów  1  czynsz g

Węgrzynowską  tenże trzyma  ½       16

Bartosz  Gad                ½                    16

Walenty  Popiela          ½                    16        

Czynszu kopa  [60 gre.] 4 gr.

 

Ci poddani tak robią  jako i  Świniarscy . Zagrodnicy  kiedy każą  pługiem to się  nie sprzęgają  i bywa z pługiem , także z  wozy , dwie parze bron. Straży nie odprawiają. Podróż  jako  Swiniarszczanie   sprzężaniem  odprawują. Dziesięcina  do  Fary  Sandeckiej.

Granice z Dąbrową  Opacią,  z miastem Sancem  Zawadą  i Porębą Panów Zawadzkich . przy tej wsi  jest  chrostow   brzozowych , dębiny  po trochę     

 

FOLWARK  W  RZEPIENNIKU  W ŚWINIARSAKIM KLUCZU.

Dom  gospodarski  .  Izba  w  której  okien  cztery oprawnych w  drzewo . Piec zielony, ławy przybite do ścian . Z tej izby  alkierz, okien w ołów  oprawnych  cztery. Po  drugiej  stronie  izby  komora, okno  w drzewo  oprawne.  W wszystkich  drzwiach żelazne  zawiasy, i  wrzeciądze.

Przeciwko  tej izbie  piekarnie   piec dobry, stół  prosty, żłobów dwa,  jeden  zły, drugi  lepszy. Z piekarnie  komora  z  której  komórka, na  której  jeszcze  komórka , we wszystkich zawiasy  żelazne  i wrzeciądze. Drzwi ze spiżarni do piwnicy, także z zawiasami i wrzeciądzami.

Sernik , pod nim ganeczek  i spiżarka  na dole, do której  drzwi  w sieni. dach  zły.

Okoły  koło dworu  i  koło  stodoły  pogniły  i odarte. Browar  gontem nowo pobity, tenże   potrzebnie  poprawy potrzebują, do niego drzwi  na  biegunach  z wrzeciądzem  ; kotlina w tym  browarze. Przy  tym  browarze  izdebka , do niej  drzwi na biegunach i piec kamienny.

Naczynia  browarne.

Kocioł piwny, kadzi  cztery  starych, dwie  większe,  dwie małych,  korytsz  dwie  na końcach połupane, cebrów  dwa; konew  jedna,  Akteli  cztery,  pólasteczczkow  cztery , baryłka  dębowa jedna , lej jeden , Stajnia  do niej  wrota  na biegunach w tej stajni żłobów  dwa.

Gumno w okole  ogrodzone  w nim stodół  dwie , w jednej stodole ściana dobra  miejscami

zdarte. Druga  stodoła  potrzebnie przestawienia i wierzchu  inszego.  Boisk  trzy  też  w niej plewnia  , brogi  oprawione , jeszcze poprawy  potrzebują  których  jest  18.

                                        

 WIEŚ   RZEPIENNIK.

Kmieci  jest  wszystkich na  półłankach  i  na ćwierciach  30.  Ci wszyscy powinni  robić  pięć  dni  od  południa ; dzień mają swój  poniedziałek. Do  Bochnie  po  sól  powinni  dwa  konie jechać  sprzężajną. Owsa  targowego każdy  z nich powinien  oddać  wierteli  wierzchniej miary na św. Marcina. Kiedy się  chmiel urodzi , posieje  wtedy  powinien  oddać  każdy  z nich po wierzchu . Na to powinien dać im  dzień.  Straży  powinni  odprawiać  koleją . Osep  kś. Plebanowi  tamtemu  powinni  oddawać.  Ci wszyscy  kapłonów  oddają  41 czynszu na św. Marcina Jędrzejka  Kaczmarka  nawsiowych  krów  oddaje  4. Pilch 4, Pan Wielopolski 4,

Piotr  Placzek 4, Sala 5, Tomasz  Placzek  3. Matias  Kieltyka 6, Kustro 5 Siecz 4, Wojciech  Kidton 4.

Oprawy każdy  z nich powinien  prząść po  foku  4 z pańskiego  przędziwia. Karczmarz  powinien  szynkować  piwo dworskie i gorzałkę z roli , a  z ogrodu daje  złotych  12.

Zagrodników  jest dwanaście ,ci wszyscy  powinni robić po cztery  dni w tygodniu ,także od południa , wszyscy  ci dają złotych  21 gr. 13.

Na  podróż  powinni chodzić  na  pięć  mil.  Stróży  nie powinni czynić, prząść  powinni po cztery  łokcie z pańskiego  przędziwa.

 

Młyn jest  przy dworze z którego dają czynszu do roku  zł. 24 i gr . 12  ½ .

 

KOłKOWA   WIEŚ.

Kmieci  6 ,czynszu  dają do  roku  zł. 2 gr 12 ½

Owsa targowego  po dwa wiertele  na św. Marcina,  wierzchowej  miary. Po  sól do  Bochnie  powinni  raz w roku jeździć sprzężajną.  Robią  do roku  dni dwanaście ,od południa,  przędą  po  cztery  łokcie  z pańskiego  przędziwa . Robocizny wszyscy dają  do roku  zł. 22 gr  24

Sołtys  jest  wolny od wszystkiego.

Do inszych  domowych  sprzętów  dodaje  się garniec gorzalczany  , dobry  ze wszystkimi  potrzebami  urnicą. Krów do tego  folwarku  dojnych dziewięć.        

 

 

 

 

 

Urodzaj  w Kluczu  Uszewskim. An. 1644 r.

                             Żyto  pszenica. jęczmien.  groch  owies   tatarka  prosa   len  konopie siano

Na folwarku          235/1   62/6      84/36       23/24   574/18  36/21    6/16    64    88         13

Na Zaniowskim     90         35       43           23/30      208      12         9/20           92             3

Na Biesiadzkim   109/40   4/30     36/16       12/12     64/34     =         3I4              9              2                     

 

Dziesięcinnego

 

Z Uszwi                 124/45  30/9     94/46       25/11     66/48   15/23   17/13

Z Łaniowa              87/58    19/10   50/20       18/4     78 /47    18/48   15/15 

Z Biesiadzkiego     10/59     5/55    7/6           4/30      5/30      1/20       2/6

 

Suma kop              658/25  150/49  316/4       106/50   297/57  95/34   53/14  64    149         23

 

                                     Wysiew 1643 

 

W  Uszwi             143 ¾     19       31 ½         5 ½        31 ½      13         1         1       2  

 

W Łaniowach         60         14       20             5             111        6 ½       ½        0      2 ½           

 

W Biesiadkach     79 ¾        2 ½     15 ½         4 ½        169         9          ½        0       1

 

 

 

                              Dziesięcina  1644 r.                                                                                                                                 

 

Na Folwarku       163 /30     136    93/30       30              15       163       20 

 

                             Z dziesiętnego

 

Z Świniarska       39/17        29/13  27/50      7/12         10/12    18/7     3/12

Z Gołkowic         38/56       17/46   42/7         6/57        11/24    3/59      6/9

Z Kadczy            36/36        32/8    34/44      17/7          5/47      3/54      6/31

Z Łazów               5/3           5/18    5/46          5/6          11/5      2/45      17

Z Maszkowic      48/23        20/25   54/54      16/16        16/8        17     3/55

Z Moszczenic      34/9           3/38   24/25       6/44         21/15    6/11     3/7

 

   Suma kop         365/24    245/20   283/16    89/22      131/51   203/16  15/13

 

Regestr przedania  dziesięcin  w Świniarsku  wytyczanych  w 1664 r.

 

Za  Starosądecką  dziesięcinę  krom  porękowicznego  odebranego  f  100

Z Strzeszyckiego  Państwa                                                                       120

Z Sołtystwa                                                                                               32

Za  Podegrodzką                                                                                      240

Z  Słowikowy                                                                                            72 

Kuźna  Wola ,Koszarka i Wola  Piskulina                                                 90

Za  Podrzecką  dziesięcinę                                                                       120

Za  Mostkowską                                                                                        80

Z  Długi  Łąki                                                                                            48

Z  Żeleźnikowy  i z Żeleźnikowskiej                                                       100

Za  Pasyńską                                                                                             140

Z  Mokrej  Wsi                                                                                           50

Za  Rdziostowską                                                                                       78

Za  Siedlecką                                                                                               80

Za  Roskowską                                                                                           45

Z  Czcierczą                                                                                                62

Za  Wygnańską                                                                                          300

Za  Bieguńską                                                                                              80

Za  Piątkowską                                                                                          100

Za  Mysską                                                                                                  44

Z  Myszczenic                                                                                                55

Z  Skrudziny                                                                                                30

Ibrantowa , Januszowa, Kwieciszowa , Boguszowa , Z Opacich ,              220

Z  Woli  Kurowskiej                                                                                     60

Z  Olsany  i Wolice  ofsiańskiej                                                                  150                                                                                                                 

 

Porękowicznego  od  sumy  f 2293  odebrać rachując  od grzywny , a

Grzywien  ta  suma  uczyni 432 ½  w gr 20 od  grzywny                            95,15gr

Z  Szwierkle                                                                                                    8

 

Suma  za  dzisięcinę  f 2686 /15 gr

 

KLUCZ  ŚWINIARSKI  1668R.

Dwór  w  Świnarsku  1668r.

Ten za wsią w polu postawiony  miejscami. Budynki a miejscami. Parkan stary a z trzeciej strony nowy , wszystek dachem pokryty , do którego z pola jest brama z drewna na wiązaniu,

Do którego wrota na kunie żelaznej z wicią i czopem , stare w nich forta na zawiasach z

klamką drewnianą z wrzeciądzem do zamykania . Nad nią komora wchód prosty przed nią ganek z trzech stron nie opierzony , do niej drzwi na zawiasach z wrzeciądzem  i skoblem, w niej potap i podłoga dobra, okien trzy pustych, dachem starym pokryta.

 

Komórka ta obok na dole mała, do niej drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciędzem  i skoblem .

 

Budynek gospodarski.

Ten stary z drzewa zbudowany dachem staro pokryty, przed którym ganek na dwóch słupach wiązanych spiczasto, pobity staro, a nad nim sernik do którego drzwi na zawiasach z wrzeciądzem i skoblem, pod gankiem stoły, ławy proste. Wchodząc do sieni są drzwi na zawiasach żelaznych z klamką i zaporą drewnianą w niej. Powały nie masz tylko tarcicami po

części położona. Na oborę drzwi na zawiasach żelaznych z klamką drewnianą. W tej pierzenia

z tarcic nowe drzwi na zawiasach z klamką drewnianą. Wchód na górę prosty. Sypanie

porządnie zapierzone drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem i skoblem, okno w szczycie szklane w drewno oprawne. W sieni komin  przed piecem w pół murowany a wpół

na  strychulec lepiony na dach wywiedziony. Skrzynia na obroki przy drzwiach z tarcic. Drzwiczki na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem i skoblem.  

 

Izba do tej z sieni są drzwi na zawiasach  z dwiema wrzeciądzami  skoblami, podłoga z tarcic okien dwa, nowe w ołów oprawnych, z kwaterami na zawiasach. Pod nimi ławy w winkielach prosta robota. Piec stary zielony na fundamencie murowany przy nim kominek szafiasty stołów dwa prostych.

Alkierz do tego z izby drzwi na zawiasach  z wrzeciądzem  skoblami, z kantabą i zamkiem złym w nim . Potap dobry, podłoga z tarcic, okien dwa w ołów oprawnych z kwaterami kratami żelaznymi. Komin murowany na dach wywiedziony. Komórka do niej z alkierza drzwi na zawiasach z haczykiem skoblem, potap i podłoga  z drzewa, okienko szklane w drewnie oprawione z trzema sztabikami żelaznymi. W tej piwniczka nowo zbudowana z kamienia, drzwiczki na zawiasach żelaznych i skobelkami.

 

Komora ta obok, do tej z izby drzwi na zawiasach żelaznych, z wrzeciądzem i skoblem , drugie drzwi do alkierzyka  na zawiasach z obarczikiem drewnianym . W niej  potap z tarcin nowy, podłogi nie masz . Okien dwa nowych w ołów oprawnych, z kratami żelaznymi.

W przegrodzie szafy z tarcic na naczynia, z tej drzwi do sieni na zawiasach  żelaznych z wrzeciądzem i skoblami.

Piekarnia  do tej z sieni  drzwi za  przeporzdowaniem [przepierzeniem] na zawiasach żelaznych, z klamką drewnianą w nich. Potap dobry, okien dwa w drewno oprawnych. Piec czarny chlebowy, żłoby do spuszczania krów, grodza na cielęta porządna.

Dojnik do tego z piekarnianej drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem i skoblem, trzecie drzwi  na oborę na jednej zawiasie. Komora ta obok piekarnianej , do tej drzwi na biegunie z wrzeciądzem i skoblem, trzecie drzwi na oborę na jednej zawiasie .

Komora pobok  piekarniej ,do tej drzwi na zawiasach z wrzeciądzem i skoblem, w niej potap dobry, okienko w drzewie wycięte. Pod nią piwnica do której drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem skoblem, drugie w kratę zrobione z wrzeciądzem i skoblem.

Obora

Ta przy budynku w winkielach wstawiona , jedna strona stara, druga grunt nowa i nowo pokryta, do której wrota z pola stoczyste na kunach żelaznych i czopach z obręczą żelazną i z kuną do zamykania , drugie do gumna stoczyste, z wrzeciądzem i skoblem. W niej chlewów sześć porządnych, drzwi wszystkie na biegunie bez żelaza . u jednych wrzeciądz i skobel. W niej bydła rogatego sztuk, świnie sztuk, gęsi, kur.

Gumno

To stare w tryangut postawione, samo się zamyka, z drzewa od pola i zewnętrznie solidnie płotem z chrustów plecionym .Słomą poszyte, po części nowo poprawiono , od  pola wrót 6 stoczystych , w nich po dwie kuny żelazne u jednych wici, u szóstych wrót kuna jedna , zewnątrz kun nie masz. W końcu jednej stodoły wozownia opierzona tarcicami , do niej wrota na biegunie z wrzeciędzem i skoblem, komór dwie na plewy i sieczkę, drzwi do niej z wrzeciądzem  i skoblem. Szopa z chrustu na słomę, poszyta słomą.

Spichlerz

Ten pośrodku gumna postawiony o dwóch komorach , z dolnej i górnej, dachem nowo pokryty, a od połowy przydaszek stary. Do niego drzwi na zawiasach żelaznych, z wrzeciądzem i skoblom i kłotką. Powała na dwu piestrzanach , podłoga porządna, w nim, sąsieków porządnych 6. Wschód na górę prosty ,w  górnej komorze sąsieków 7 porządnych. Trzecie sypanie pod dachem porządnie pierzone tarcicami, tarcicą  położone, w nim wiertel i miarka.  

 

Kuźnia

Ta nowo postawiona z drzewa obłego ,dachem pokryta , do niej drzwi  z podwórza na biegunie z klamką drewnianą, W sieni komin porządny w strychulec lepiony, pod     nim ognisko drzewem oprawione, okno niewielkie puste okiennicą  zamyka się, drabina nad

 

komin. Izdebka do niej drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem skoblem do nich . Potap z tarcic okienko szklane w drewno oprawne, piecyk prosty zielony.

 

Kurnik

Ten przy budynku nowo postawiony o dwóch  komorach , dachem pokryty, z drzwiczkami na biegunach, z wrzeciądzem skoblem.

 

Stajnia

Ta stara w opaskę nowo ujęta i z gruntu remontowana. Słomą nowo pokryta a ze spodu i z wierzchu dwiema szorami gontów, do której wrota na kunie żelaznej z pannią i czopem, wrzeciądzem i skoblem. W niej przepierzenie z desek, drzwiczki  proste na biegunie .

Żłoby i drabiny porządne, skrzynia z tarcic na chowanie obroku wielka , z dwiema  wrzeciędzami i skoblami , narożnicami  żelaznymi  opatrzona.

Izba zwana masztarnią, do niej ze stajni drzwi na zawiasach żelaznych z kantaba , wrzeciądzem  i skoblem, w niej potap nowo położony, okien  nowych  dwa szklanych w drzewo oprawnych. Piec nowy zielony

 

Browar

Ten stary w parkanie postawiony, po części  zaprawiony tak w ścianach jak w dachu , staro i nowo pokryty, do którego drzwi na zawiasach  z wrzeciądzem i skoblem  i z klamką drewnianą. Powały nie masz ,w nim kotłownia  murowana. Ozdownia  murowana porządnie z lasami. Wchód na górę i tam sypanie w zapierzeniu, drzwi na zawiasach żelaznych, z wrzeciadzem i skoblem.

 

Izba słodowa do tej z sieni drzwi na zawiasach z wrzeciadzem i skoblem, w niej ściany spróchniałe naprawy potrzebują. Potap dobry okien dwa  szklane w drewno oprawne, po jednej ostrwi  w każdym. Piecyk biały nowy, ketnary w winkielach  porządne.

 

Naczynia browarne.

Kocioł miedziany  porządny         1      Kadzi nowych 2 starych 1    3

Koryt pod kadziami                      1       Kadzi mała                            1

Akteli                                          12       Cebrów                                 2

Koryt pod aktelami                       2       Lij                                          1

Szypień                                         1       Kosz                                      1

 

Gorzelnia

Ta przed browarem osobno zbudowana z drzewa , w strychulec gliną  oblepiona, dachem pokryta , do niej drzwi na biegunie z wrzeciądzem i skoblem.

 

Naczynia gorzelniane.

Garniec z rurami pokrywką nowy   1     Zacierniec                               2

Garniec stary łatany z pokrywą       1    Rurnic                                      2

Beczka do wódki                              1    Konew                                    2

Karmnik

 

Ten przy browarze nowo zbudowany na słupach dachem pokryty, podłoga  porządna i drzwiczki.

 

 

 

Studnie

Tych jest dwie przed browarem , z kamienia obmurowana pierwsza, a na wierzchu  cembrowanie , z żurawiem na losze, z łańcuszkiem i dwiema skoblami , wiadro okuwane.

Druga przy budynku takaż i ze wszystkim będzie gdy się dokończy, którą  budują, bo stara zawaliła się.

Piwnica

Ta przed  browarem nowo wstawiona, z kamienia murowana , na niej powała z drzewa  słomą  poszyta , do niej drzwi na zawiasach  żelaznych z wrzeciądzem i skoblem    

 

Sad

Ten za wsią przy Dunajcu w starym położeniu ma wielkość tak na stajanie w szerz i wzdłuż w nim  drzewa rozmaite, śliwiny najwięcej jednak dla starości pożytku nie czyni i namuły nadpsowały go, nierodne drzewa wyciąć trzeba . Drugi przy  budynku nowo założony jeszcze pożytku nie czyni. Ogrodzony ode wsi , a od Dunajca brzeg.

 

Ogrody

Tych jest dwa , jeden przy sadzie stary, ma zagonów 52 nie sieją tylko zbożem. Drugi nowy przed folwarkiem  w koło ogrodzony porządnie, w nim zagonów 66 użytku nie czyni tylko na wychowanie.

 

Chmielnik

Ten przy oborze nowo założony, płotem z chrustu  ogrodzony. Na dobry urodzaj może być crescenctiej chmielu koszy 50. Anno 1668 zebrano wierteli 40

 

Pola

1. Za Gumnem i przed Dworem grunt rędzinny , wysiewają na nim wierteli 60  A.D. 1668 było żyta kop 66, pszenicy kop 107,

2. Srzednie Ku Dębinie grunt rędzinny , wysiewają wierteli 30, A.D. 1668r było jęczmienia kop 94.

3. Do Małej Wsi grunt glinowaty i rędzinny, wysiano na nim w 1668r.żyta wierteli 27, pszenicy wierteli 69,tatarki. Zebrano w 1668 kop108

4. Z Dunajcem do miejskiej granicy ciągnące się , grunta są piaskowate.

Woda go co rok podrywa, może się wysiać plus ,minus wierteli 50 . Owsa było in Anno 1668 kop 30 . Te pola poprawne bo niewielkie, nigdy ich nie ugorują. 

 

Łąki

W Bielowicach dwie niewielkie bywa wozów 6, Ku Małej Wsi w Rolach Kawalcowdowych

[ Kawalcowch], bywa wozów 3. Pod  Ziębiną Kawalcową  bywa wozów dwa, Za Dunajcem  Krzemieńcem [kamieńcem ] zaniosło i na pastwisko obrócono, z tego siana może być wozów jeden.

 

Paszternik

Ten pode dworem niewielki dla cieląt, chrostem wkoło ogrodzony, a dla krów trawę w sadzie  starym ścinają.

 

Wieś Świniarsko

Łanów poborowych 6 ½ , a są zagrody z rolami 9. komorników z bydłem 2, bez bydła 5. Kół młyna jednego 2 gr 12  Facit singla s gr. 24  

 

 

    Kmiecie                                                      Czynsze     Woły       Konie Komornicy

2   Szymon Góra                                                   8                2             3

2   Wojciech Kawalec                                           8                2             2

2   Wawrzyniec Kupiec                                        8                2             3            1

2   Grzegorz Czapla                                              8               4              2            1

2   Jan Smółka                                                       8               4              4

2   Wojciech Depta                                               8               4              2

2   Jakub Sobiert                                                   8               4              4             1

2   Wojciech Janik                                                 8               4              4             1

2   Jakub Tomczyk                                                8               4              3

2   Grzegorz Janczik                                              8               2              2

2   Stanisław Bawołek                                           8               4              2

4   Lipowska dziedzina do gruntów pańskich  przyłączono i zagrodników

6 ½                                           Summa              s  2x 28      36             31             4

 

 

Czaturnik [ ogrodnik] w ogrodzie pańskim na posłudze postanowiony , nic mu nie dają tylko jedzenie.

Młyn ten bywał pode wsią, miał wodę doprowadzoną z Dunajca, a że grunt zniósł Dunajec teraz miejsca na młyn nie ma, w inszych mełają.

Zagrodnicy

  Zagrody                                                          zagrody

   4  Marcin Flacyk                                            4  Bartosz Damana

   4  Bartłomiej Kars                                          4  Andrzej Lipka

   4  Sebastian Szewczyk                                  4  Wojciech Pitek

   4  Paweł Kaczmarz                                        4  Jakub Tomczykiewicz do Roli

   4  Jan Krapik                                                  4  Jan Smółka do Roli

   4 Marcin Knap                                              4  Frankowską woda wzięła połowę dworu

Za Dunajcem

4   Kasper Lipka ryby daje, pola pilnuje        4  Kasper Przewoźnik 

W Podegrodziu panieńskim, pobór do Swiniarska dają i w kwicie osobno ich dołożono na single po gr. 8 Wojciech Kolucha, Wojciech Garcarz czynszu dają po f 1 gr. 18 sum. 3,16                                     

 

Osada

Wieś ta leży nad Dunajcem, w gruntach częścią  rędzinnych dobrych, częścią kamienistych , od Sącz tak Starego jak i Nowego na półmili . Urodzi się kmieciom na półłanku  spólnego zboża kop 150.Łąki mają na 8 wozów siana. Pastwiska dosyć za Dunajcem , ale krzemieńcem zaniosłe; w Gaju Panieńskim też  wspólne. Lasu ani chrostow nie mają. Role czatury[ ogrody] zakupne .  Łanów osiadłych pod kmieciami 5,1/2 , do rozorania łan jeden .

 

Kmieci osiadłych 11, zagrodników 9. Do ról kmieciom  przydano na to co im Dunajec porwał  zagrodnie .Pół zagrody woda wzięła, pół do dworu przyłączono. Za Dunajcem zagród dwie , komorników między kmieciami 4 , czaturnik 1.

Powinności

Kmiecie z półłanka czynszu płacą po gr 8 , najem gdy lato nie robi wedle umowy. Zagrodnicy czynszu nie płacą. Zagrodnicy  w Podegrodziu płacą  czynszu  po f 1 18 gr  

Robota

Kmiecie z półłanka od św.  Michała do św. Wojciecha  robią bydłem ,każdy pługiem i wozem w dni 4 . A od  św. Wojciecha do św. Michała po dni 5. A gdy do ręcznej roboty także po jednym dniu z półłanka. Podróż sprzęgajną odprawiają, biorąc na wóz po wierteli 10.

Przędą kmiecie po sztuce . Zagrodnicy  tak zimą , jak i w lecie robią po dni 5 pieszo, przędą pół sztuki.  Komornicy robią dzień ,nie przędą, straż kolejną odprawiają sami tyle co kmiecie.

 

Szarwarki do jazów tak kmiecie, zagrodnicy, jako i komornicy też dnia odprawiają. Zagrodnicy w Podegrodziu Panieńskim nic nie robią, tylko dziesięcin doglądać, jak i w polu, a w zimie młodźby dziesięcin powinni.

Dunajec

Na tym teraz żadnego rybaka nie masz, coby ryby łowił, tylko  co za dzień dostaną, jednak co rok nad wychowanie może uczynić suma 100 łososiów dają na rok, to mu wzwolą łowić plus minus.

 

Przewóz

Pod tą wsią na Dunajcu są łodzie, na których wozy przewożą, daje z niego arendy Kasper Przewoźnik.

 

Granice

Te z przedmieszczany z Nowego Sącza od Dunajca ciągną się rzeką Szeklarką, [ Żeglarką] ,Świątnicą  do wsi Dąbrowa [Dąbrówka], od tej ciągną się rzeką Kociurką, mimo Łąki Świniarskiej, do granice Bieguńskiej [ Biegonic ]. Od tego przez Donajec idą do granic Podrzecza, tymiż ciągną się do granic Nieszkowskich [ Niskowej] ,Łąki Chochorowickiej nazwanej , idą nad Gajem Dębowym, [ Panien Zakonnych Starego Sącza] aż do granice końcu Gaja Małej Wsi ku Chełmcowi, na cało spokojne.

 

Decima [dziesięcina]

Ta po wszystkich gruntach meszne sypią , zapłata snopowa Anno 1659 [ Strumus et Redmus Dnus ] Andreas [Andrzej Trzebnicki ]  Episk. Krakowien. De data 7 ma Novembus . Dat i script autentyczny, sub sygillo respektem poprowanych gvundras inż nie snopową, ale pieniężna perietuis temporibus płacić mają  suma 100 denarów

 

  Meszne      

To z półłanka dają kościołowi farnemu z Nowego Sącza owsa po cztery wiertele.

 

Żniwne

Do grodu sądeckiego płacą z półłanka po sześć denarów. Zagrodnicy po 3 denary, lecz od lat się nie upominano i nie płacą.

Suma prowentów

 

          Czynszu rolnego od kmieci                       s 2x 28

          Czynszu od zagrodników                           s 3x  6

         Arendy z przewozu na łodziach                 s 12

         Czynszu zagrodnicy z Podegrodzia wierteli   2

         Łososi plus minus                                          30

 

Świnie, samic 6, wieprz stadny1, nazimiąt 7, prosiąt3 suma sztuk 17. Gęsi inwentarskich 15, kury z kurem 17, indyków 2. 

Wysiew pro Anno 1668

korce                   Żyto      Pszenica   Jęczmień  Groch  Owies  Tatarka   Poso  Konopie               w Świniarsku     49,2          40             26              4        20       46                       3,1-  

 

                   

          Crestemia Anni   1668 r.  

    W Świniarsku    60           107            94             15        30        108                    30                     

        Decima  Anni 1668 

Po Świniarsku          40            36             20               4           6            20               1

Po Wolej Kurowskiej8               3               6            1,30          5            6

      Summa kop        48             39             26             5/30     11          6                   1                    

 

         

Decimy snopowe które zwyczajnie przedają

Wsi Panien Sądeckich

 

   Podegrodzie                                                          Kadcza

   Strzeżyce [Strzeszyce]                                          Moszczenica Niżna

   Rdziestów                                                            Mosteki [Mostki]

   Wygnanowice[Wyglanowice]                             Skrodyna[ Skrudzina]

   Łazy                                                                     Gołkowice

   Myślec                                                                  Biegunice

   Maskowice [Maszkowice]                                    Sielec [Siedlce]

   Długołęka                                                              Słonikowa

   Podrzecze                                                              Mokra [ Mokra Wieś ]

   Tamże wójtostwo                                                 Moszczenica Wyżna

    Ścierec [Szczererz?]                                                Chełmiec

Wolańskich dwie [Wole]                                           Kicenska[Kicznia]

 

 Po włościach Nowego Sącza

  Z miasta Sącza  Starego                              Po przedmieściach Nowego Sącza

   Z Januszowej księży                                   Po Gołąbkowicach

   Z Librantowej księży                                  Po Rożkowicach

   Po Paszynie                                                 Po Piątkowej

   Po Zeleźnikowych dwóch                           Po Boguszowej

   Po Wolicy                                                    Po Olszanie

 

Te wszyskie są snopowe jednak dla odległości sprzedają i teraz  sprzedaną jako sam Pan Lipski zeznaje  s 3000

 

A z osobna dziesięciny pieniężne które nie dochodzą iż się ich dla odległości nie będzie upominał

 

Wsi do Grybowa i Nowego Sącza należące.    

 

    Wieś Gołąbkowice do nowego Sącza           s  4, 24 gr

    Po przedmieściu Nowego Sącza                      12, 24

    Po miasteczku Piwnicznej                                    18

    Po Siołkowej                                                     10, 13

    Po Długim Polu i Wacdmanie                            1, 2

Po Białej Wyżnej  s 4 , 8 gr po Niżnej  s 8, 16 12, 24

    Po Gródku                                                           3,11

    Po Wyskitnym [Wysokim]                                  17

Wsi na starostwie czorsztyńskim leżące i Miasteczko  

 

   Po Ostrowsku                                                       1, 18

   Po Szanowicy [Szczawnicy] Niżnej i Wyżnej     6, 15

   Po Knoszonie [ Krośnica]                                          8

   Po  Maniowach                                                     4, 10

   Po  Krościenku                                                      6,  15

   Po  Kłoskomicach                                                      16

Wsi w starostwie Ropczyckim leżące po Miasteczku

 

   Po Zgoblu Starym                                                17,10

   Po Błądowej                                                           2, 12

   Po Bożku                                                               4,  24

   Po Kozłowie                                                           1, 2

   Po Kupiecznej                                                         2, 4

   Po Dobczicach[Dobczycach] miasteczku            14,  20

   Po Szkodnej                                                            4,  8

   Po Stobiennej                                                          2, 6

   Po Dobnuchowej                                                    2, 20

   Po Gnoiniczej Woli                                                14

   Po Słotkowj                                                            4,  6

   Po Hutkowej                                                           6, 28

   Po Prągowej Wielkiej                                             4, 26

   Po Szufnarowach obu                                             8, 6

   Po Puszyniej                                                           2

 

Wsi w powiecie pilzneńskim, sądeckim i bieczkim   

 

     Po Dębowej                                                     s 6,   9 gr

     Po Głowaczowej                                                1,  18

     Po Lubczej                                                         5,  22

 

Po Posadowej, Gurowej, Brzuszniku[Bruśniku]

 

     Siekiertczyny                                                    7,  5

     Po Klimkowej Woli                                          3,   6

     Po Wynarowej [Wojnarowej]                          16

 

Po przedmieściu tarnowskim ,po Zabłociu, po Grabówce, po Jamniskach ,po Zawadzie, po Krzyżówce, Klimkowej, po Zedzinie[Sidzinie], po Łękawicy, po Skrzyszonie, po Zalasowe po  Wolicy , z tych wszystkich włości z pręta płacą po cztery szelągi  suma fl 36                         

 

Ta suma z pomienionych wsi za dziesięciny które nie dochodzą :228,fl 20 gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumariusz  Klucza Świniarskiego Anni 1668 r

Łany Singla Zagon  Łany   Suma Czynsz    Arenda  Kapłony  Łososi  Chrzan Kmiecie Zagrod Chałpników.                                                                        

Poborowe osiadłe   puste łanów    rolny       przewóz   czynszowe                 wiertele

6 x 2   9x2 1 5x2  1    6 x2  Świniarsko         6 x4      12                       30     2        11        18            

 

   2x2     2x17  2 x 2      2x2    Bielowice         2x  4     ----                                          4           1

 

   6 x2    6x28 13x2 ---   6x2  Kurów               14x12   13/ 6gr  45                            16          1   

 

   4 x2    4x19   4     2     4x2 Wola Kurowska4x 12  -------      4 ½                            18              

 

    11    13x18  7       4      11  

    3x2   4x 27   3x22

34    42 /10gr 36    5/2  41x 2           Summa  s 27x2  25/6gr  59 ½       30    2      39         20

Dziesięcina jako w tym roku sprzedana s 3000 fl. Z krescentią browarem z pomienionym czynszem dają arendy s 4 000 fl.

 

WIOSKA  BIELOWICE

Łanów poborowych 2 1/2 1 komornik bez bydła  zagród 2 płacą singla s 2 x 17 

 

                                                                   Czynsz     Woły       Konie        Komornicy-         

 

4   Krzysztof Wojs                                         16              2                                    1

2   Jan  Basiaga                                               16             2 

2   Jan  Popiela                                               16             2           1

2   Wojciech  Wójcik                                      16             2           1 

                                                       Summa   2x4             8           2                      1

Osada

 

Wioska ta leży za Dunajcem od Nowego Sącza z pół mile, w gruntach  kamienistych. Urodzi się kmieciom na całym po trosze. Role i czatury [ ogrody] zakupne.

 

Lanów osiadłych pod łanie zboża kop 200 , łąki mają po trosze , pastwiska z potrzebą . Gaju brzozowego kmieciami 2 ½, kmieci osiadłych 4, komornik 1.

Powinności

 

Kmiecie z łanu całego robią co tydzień lub bydłem lub pieszo po dni pięć , na pług sprzęgają się. Podróż pobliską sprzężą  odprawują , nabierając na wóz zboża po 10 wierteli.

 

Przędą oprawy po sztuce1, szarwarki tak kmiecie jak i komornicy do jazów  beze dnia odprawują, komornicy dzień w tydzień robią

Granice

 

Od Dąbrowy drogą łąkami, ku polom mieseckim, od Sącza Nowego Łąkami i brzegiem ,od Poręby potokiem Paniej Zawadzkiej spokojne.

Decima

 

Ta kościołowi Nowego Sącza wytyczna,  meszne także jako w Świniarsku temuż kościołowi.

 

 Wieś Kurów

 

Łanów poborowych 6 i ¼. Komorników z bydłem 2 bez bydła2 , rzemieślników 4, płacą singla s.6 fl 28 gr

 

 

 

Części                                                                     czynsz woły konie    kapłony

 

 4        Tomasz Kaczmarz na Łysakowskiej            1/ 2      2  robi i szynkuje

2         Marcin Wojs                                                  / 16         piechotą           2

2         Wojciech Waśko                                            / 16         piechotą           2

3         Sebastian Materla                                           /24      2                           3

1         Bartosz Ruchała do dziedzicznej przybrał       / 8        robota do dalszej decyzji

4         Jan Skaradek                                                    1/ 2     2                          4

2         Mikołaj Kargula                                                / 16                                2

2         Andrzej Jantek                                                  / 16     2                         2

2         Krzysztof Niemiec                                           / 16      2                         2

2         Aleksander Kurta                                             / 16                                 2

2         Wojciech Lebda                                               / 16      2                         2

2         Bartosz Dziedzic                                              / 16                                2

4         Wojciech Wojs                                                1/2        2                        4

4         Bartosz Ruchała                                               1 /2                2                 4

2         Joachim Niemiec do dziedzicznej Czapli        / 16      robota do decyzji

2         Wojciech Spieg    do dziedzicznej Czapli        / 16      robota do decyzji

4         Tomasz Spieg                                                   1/ 2      2                          4

1         Wojciech Waśko  Misiowskie                            / 8

1         Wojciech Spieg  Misiowskie rozebrali dwa        / 8 robota do decyzji

2         Joachim Niemiec                                                 / 16   2                          2

4         Wojciech Spieg                                                  1 / 2    2                         4

2         Brzoskie Kaczmarzowi do Zwalowskiej              / 16  robota do decyzji

 

13 ½                                                       Summa           14 f 12  22   2              45

 

 

 

Czaturnik w nawsiu, ten trzodę pasa gromadzie ,nic nie powinien, gruntu nie ma, tylko za zapłatę służy,

 

Osada

 

Wieś od Nowego Sącza mila, od Świniarska mil 1 ½ w gruntach rędzinnych i piaszczystych rodzi się kmieciom na całym łanie oziminy, i warzyw kop 70. Łąk nie mają, pastwiska w lesie

 

Lasek mają bukowy, brzóz po trocha. Role i cztury [ ogrody] zakupne. Dunajec wziął gruntu tak n dwa łany. Łanów osiadłych pod kmieciami 13 ½ , kmieci osiadłych 16, czaturnik 1

 

Powinności

 

Kmiecie z łanu całego czynszu płacą po s 1 / 2, kapłonów 4, najem gdy kto robi według umowy

 

 Robota

 

Kmiecie z łanu całego co 6 dzień robić powinni wedle scriptu, danego od św. Pamięci J.M.

 

Księdza Marcina Szyszkowskiego, biskupa krakowskiego Tak zima jak w lecie bydłem po dni

 

a to respektum wzięcia gruntu przez Dunajec. Do orania pług z łanu, bron dwie. W podróż daleką ze wsi trzy wozy wyprawiają, o po bliskości wóz z łanu. Do Bochni dwa razy do roku

 

po wozów trzy wyprawiają po sól . do kosy , cep po jednemu. Do żniwa plewidła po dwojgu

 

przędą z roli po sztuce, szarwarki do wody i przykop za dzień odpracowują, po dwojgu się stawiając.

 

Przewóz

 

Pod tą wsią przewóz na Dunajcu, w łodziach wożą wedle dawnych inwentarzy, daje gromada

 

Trendy s 3 / 6 zł. z osobna w jarmarku, przewozy pańskie przynosić mogą plus minus s 10

 

Granice

 

Od Dąbrowy wsi P. Kawedickiego działem, od Starej Wsi P. Kempińskiego Kamieńcami, od Zbyszyc wsi P. Brzoski lasem i potokiem do Woli Kurowskiej wsi *** na około spokojne

 

Decima

 

 Te do dziekaniej Nowego Sącza należy snopowa. A osep zaś kościołowi Wyglanowskiego

 

Zsypują różnie, suma wierteli 20/ 2

 Summar prowentów

Czynszu rolnego od kmieci s 14 / 12

Arendy z przewozu na łodziach s 13 / 6

Kapłonów czynszowych szt  45 

 

Wieś Wola Kurowska

 

 Łanów poborowych 4 ½ a s 1 . zagrodnik bez roli 1, płaci singla s 4 / 10

 

                                                  Czynsz  kapłony  woły konie

 

2   Szymon Niemiec                   17d 9     2              2

2   Piotr Bartkowski                    11d 9    2              2

2   Szymon Fałowski                  16          2

2   Piotr Basta                              pusta ubóstwo wielkie domowe

2   Jakub Fałowski                      16           2              2

2   Stanisław Jasnosz                  25           2              2

2   Marcin Popiela                       16           2              2

3   Sołtyska Basta                        20          2              2 robi dni 4

1   na zagrodę obrócono               10          ½             robi dni 2

 

4 ½                                 summa s 4 / 12   14  ½        12

 

 

 

Osada

 

Wioska ta leży od Nowego Sącza  milę od Świniarska 1 ½ . W gruntach przyglinkowatych. Urodzi się kmieciom oziminy i jarzyny na półłanku kop 40, Łąk małe mają pastwiskaciste.

 

Lasu bukowego z potrzebą. Role i ogrody zakupne

 

Łanów osiadłych pod kmieciami znajduje się 4 ½ , kmieci osiadłych 8. pustej roli półłanek

 

Powinności

 

Kmiecie czynszu z półłanka różnie płacą od supra in lienis, kapłonów po 2 . Najem gdy ktoś nie robi według umowy płacą

 

Robota

 

Kmiecie z półłanka co tydzień robić powinni po dni 4 pieszo. Do nawozu wożenia z łanu na wóz jeden sprzęgają się. Drwa do dworu wożenia wożą także sprzężajną, po parze jednej na dzień. Przędą oprawy z półłanka po sztuce jednej. Podróż pobliżą odprawiają sprzężą nabierając na wóz po wierteli 10 zboża. Po sól raz do roku do Bochni po trzy wozy wyprawiać powinny. Szarwarki do przykop gdy potrzeba odprawić powinni, po dwojga wystawiając.

 

 Granice

 

Od Ubiadu wsi P. Wielogłowskiej chrustami, od Wielogłów lasami i górą. Od Zbyszyc

 

Wsi . Rayskiej lasami, od Wielkanoszy wsi P. Siemichowskiego chrustem, od Jelnej P. Wielogłowskich podzielone krzewiną. Zewsząd spokojne.

 

 Decima

 

Ta co tej wiosce należy meszne sypali sopową, osep z roli, jednej owsa po wiertelu kościołowi Wielogłowskiemu.

 

 Obora taka in anno  1659r. w arendę P. Lipskiemu

 

Krów falkowych 15, jałowych 9 pożytkowych5, pierwiastek 3, jałowica roczna 1

 

Wół stadny stary1 i młody 1,cieląt przychowali od 1659 r. jałówek 7, ciołek 1

 

 

wójta      

 Rzepiennik       Te obie wioski J.M. Pan Cieński trzyma gratiam Kolkowa            ze wszystkim, Prowenta ma inwentarz osobny       

Słowniczek wyrazów gwarowych lub rzadko używanych

 

Achtel [ anktel, jachtel ], ósma część warki, beczki, która powinna mieć 82 garnce piwa 4zł.

alkierz, anklirz , sypialnia                                                                                              

ankra, klamra rękojeść, uchwyt, ucho

antaba[ hantaba], cebrzyk                                                                      

cembrowanie, obudowa studni

chasty chrust

dojnik, dojnia, izba, budynek w którym doi się krowy

gon, droga dla bydła na pastwisko, wygon

grodza, ogrodzenie, zagroda

izba, ogrzewane pomieszczenie

izba biała, jadalnia

ketnar,[kętnar], belki, legary w piwnicy

kłoda, naczynie, miara do mierzenia cieczy

komora, nie opalane pomieszczenie

konew, naczynie do noszenia wody

kotlina, wydrążenie w piecu, w które  wmurowuje się kocioł

kuna, obręcz obejmująca szyję ,na łańcuchu przy pręgierzu

rodzaj wrzeciędza, sztaba żelazna do zamykania drzwi              

lasy [lassy], krata, plecionka do suszenia słodu

lusow, pomywalnik kuchenny na nogach

masztarnia, stajnia dla koni

meszne,danina dla kościoła

nalewka, lejek

okół, zagrodzenie w stajni, lub poza

oprawa, pańszczyżniana powinność przędzenia  lnu lub konopi

osep,[ sep] danina w zbożu, przeważnie w owsie

ozdownia, słodownia do suszenia  słodu [slodow]

paprzyca, biegun, za pośrednictwem  którego górny kamień młyński spoczywa na dolnym

pastewnik, pastwisko

plewnia, schowanie na plewy

potap, powała

półfalkowe, krowy pierwiosnki

półłanik,półkmieć siedzący na połowie łana

przeforsztownie, przepierzenie

samsiek, sąsiek, przegroda w stodole do składania  osobno gatunków zboża

sernik, pomieszczenie do suszenia i przechowywania serów

socha, drzewo rozwidlone do podtrzymywania dachu

stępa, moździerz      

stoczyste, pochyłe wrota zamykające się za pomocą kółek                    

strychulec, belka wzmacniająca gliniane ściany

sypanie, spanie czeladzi

szar, rząd, tarcic gontów na dachu

szos, podatek domowy płacony do skarbu państwa  

tami, deski darte z pniaka                                                                                 

transie,[ sekret, prowent,] wygódka ustęp

tyn, tynina, grodzenie z gałęzi  

wiertel, czwarta część korca,4 miarki                          

wrzedziędz, łańcuszk krótki, u drzwi                     

zapora skubel,skobel z haczykiem u drzwi w którym wrzeciądz zakładany                                                                                          

zarębek, pole około 13 ha

zydel, zedel, prosty stołek


ŚWINIARSKO

Dwór

Wjeżdżając ze wsi do dwora wrota wielkie z tarcić dobre, na czopie żelaznym zabezpieczone i kuną z wrzeciądzem i skoblami. Przy tych wrotach furtka z tarcic na zawiasach żelaznych z czopami z wrzeciądzem i skoblami od tych furtki i wrót jest siedem przęseł parkanu pogniłego nad którym pobito gontami staremi. Od tego parkanu tymina stawiana jest aż ku gumnu. Wchodząc w dwór po prawej stronie jest więzienie stare z tarcic przezwiskiem Gąsior drzwi z wrzeciądzem i skoblami. Od tego więzienia idąc po prawej stronie dom wielki w którym drzewo prawie wszystko zgniło, dachem pobitym niedobrze. Do sieni wchodząc drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami z klamką drewnianą. W tych drzwiach jest hantaba żelazna od klamki ,po lewej stronie do izby na zawiasach z czopami z wrzeciądzem z klamką z hantabą haczykiem i skobelkami żelaznymi. W izbie ławy koło ścian okien sześć w ołów oprawnych starych ,trzech szyb   nie masz, piec dobry w tej izbie podłoga z tarcic zła od słodow robienia pogniła. Z tej izby jest komora zgniła do której drzwi na zawiasach z czopami  z wrzeciądzem i skoblami i z hantabą. W tej komorze okien dwa w, których kraty żelazne. Z tej komory jest transie do którego drzwi na zawiasach z czopami z haczykiem i z skobelkami. Z tej izby wyszedłszy gorzelnia w sieni, drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem skoblami.

Naczynia gorzelnicze

Garców starych gorzalczanych z pokrywkami i z rurami dwa,  rurnic dwie kłod do zacierania dwie, cebrowa drewniane dwa, wiadro dębowe na gorzałkę, baryłek dwie, beczka i półtaczelek na wódkę, kwarta blaszana ,liek miedziany lej drewniany do wódki. Kłoda wywarna,  konwi do wódek dwie, nalewajki dwie, zatkania są dwa.

Z gorzelni idąc po lewej stronie komora drzwi do niej na zawiasach z czopami , z wrzeciądzem , skoblami zamkiem i kluczem, okien dwa, w drewno oprawnych w jednym odrzwi żelaznych, dwie okiennice zasuwane. Ława przy ścianie podłoga z tarcic, z tej komory transie, z niego drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami, wyszedłszy z komory zams w sieni na zawiasach, z czopami z wrzeciądzem i skoblami, wyszedłszy z sieni  wchod po prawej stronie na gon. Tam jest drzwi dwoje na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami, podle tego jest studnia ocembrowana dębiną w niej jest wiadro okowane żelazem, kurnik niedaleko niej słomą poszyty, drzwi do niego na biegunie z wrzeciądzem i skoblami.

Budynek gospodarczy

Idąc do drugiego budynku jest wschod na altankę, do której drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami. Do izby białej wchodząc drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblem z klamką, z hantabą haczykiem i z skobelkami. Wszedłszy do izby szafa na miski, nad drzwiami półka na ankrach żelaznych dwóch, okien trzy w ołów oprawnych, ławy na dwie stronie przy ścianach piec zielony zły, komin murowany w izbie z blachą żelazną ławy koło pieca podłoga z tarcic. Z izby do alkierza wszedłszy drzwi na zawiasach z czopami zamkiem kluczem i hantabką, okien niedobrych z kwaterami dwie odrzwi żelaznych w każdym oknie trzy, podłoga z tarcic. Wyszedłszy z alkierza do izby są drzwi do komory na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami zamkiem i kluczem. W tej komorze okna połowica w drewnie a druga w ołowiu, podłoga z tarcic. Z tej komory drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami, okna tylko połowa podłoga z tarcic. Z tej spiżarki drzwi na oborę z czopami na zawiasach skobel jedna, podle tej spiżarki jest transie drzwi do niego na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami, podłoga z tarcic, z tego transitu są drzwi na zawiasach z czopami żelaznymi. do sieni , w której jest komora Z tej komory wychodząc do sieni drzwi na biegunie z wrzeciądzem i skoblami. Wyszedłszy z tej komory wschod  na górę z którego jest komórka nad tą komorą,  drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami. Na dół zszedłszy naprzeciwko izbie piekarnia, drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblem piec czarny szafa podle drzwi, żłobów trzy okien w drewno oprawnych niedobrych dwa, trzeciego połowica, grodza na cielęta. Z tej piekarni drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i z skoblami ku stajni. Wróciwszy się do sieni jest komora podle piekarni, drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami, z sieni drzwi na oborę na zawiasach z czopami, na izbie komora drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami. Na tym domie dach zły.

Obora

Wrota z obory ku Dunajcu niedobre z kunami dwiema czopem i obręczą, wrota drugie są nowe do gumna, na czopie z obręczą kuną z wrzeciądzem i skoblami. Przy tych wrotach furtka na zawiasach i czopach żelaznych.

Stodoła

Wyszedłszy z obory stodoła w której drzewa mało co dobrego, wrota do niej otworzyste dwoje kun, cztery czopów obręczy cztery, skobli do zamykania dwie, brogów złych starych dziesięć. Naprzeciwko tej stodole jest stodół także zgniłych trzy, do których wrota otworzyste dwie kun cztery, czopów cztery, obręczy cztery skobli dwie ,do zadawania z osobna są wrota ku młynowi złe, na biegunie z kuną żelazną z wrzeciądzem i skoblem 

Gumno

Gumno nic nieopatrzone. Wróciwszy się z gumna na oborę jest chlew, do którego drzwi na biegunie z wrzeciądzem i skoblami, pod szopą jest chlewik na cielęta. Wychodząc z obory na podwórze są wrota na biegunie z kuną żelazną z wrzeciądzem skoblami, podle tych wrót piwniczka, do której są drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami. Drugie drzwi kraciane na biegunie z wrzeciądzem i skoblami, w tej piwniczce jest przegroda, drzwi są na zawiasach z czopami skoblami przez drzwi przechadzającym do zamykania. Ketnary po dwa stronach. 

Z piwniczki wyszedłszy furtka do sadu na biegunie z wrzeciądzem i  skoblami, podle tej furtki stajnia do której wrota na czopie z kuną żelazną z wrzeciądzem z czopami., w tej stajni żłobów dwa, drabin  dwie, Ze stajni drzwi do sieni na biegunie wschód na górę gdzie jest dwoje drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzami i skoblami zszedłszy z góry izba wielka bez okien na jarzynę, do niej drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i skoblami. Od tej izby przegrodzono słupiną ku spichlerzowi za tym płotem ogrody, śliwia trochę.

Spichlerz

Idąc do spichlerza wschód na górę tam komora z tarcic drzwi na zawiasach z wrzeciądzem i skoblami, zszedłszy na dół komórka, przed wschodem drzwi na biegunie z wrzeciądzem i skoblami, naprzeciwko druga komórka, drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i skoblami. Do spichlerza wszedłszy drzwi na zawiasach z czopami, z wrzeciądzem, z skoblami z kuną żelazną od zamka.

Browar

Przed dworem browar nowo zbudowany, dachem pobity, drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem skoblami. Piec murowany słodowy w sieni, do izby drzwi na zawiasach z czopami z wrzeciądzem i z skoblami, haczykiem i z kobyłkami. Piec prosty kaflowy niedobry. Ketnary na dwóch frontach, okien w drewno oprawnych półtora. Studnia przed browarem z wiadrem okowanym Podle browaru piwniczka, drzewem wewnątrz cembrowana do niej drzwi na zawiasach z czopami i skoblami.

 Naczynia browarne               

Kocieł piwny stary, las sześć, kadzi piwnych starych dwie, młotna jedna , kosz do chmielu stary, korytek do piwa dwie korytek pod piwo dwie, lej piwny, nalewek starych dwie, achteli dwadzieścia i dwa.

Młyn

Młyn na Dunajcu do Nowego Sącza idąc nowo zbudowany drzwi na biegunie z klamką drewnianą. W tej sieni kamienie biegunów dwa z podkami i paprzycami kołami, na których obręczy na wałach osiem, czopów cztery, wstępne koło na którym obręczy cztery, czopów dwa i stęp okowanych cztery. Drzwi do izby na zawiasach z czopami, okien dwa  w drewno oprawnych. Z izby komora drzwi na zawiasach z czopami wrzeciądzem i z skoblami.                W młynicy do swenic idąc drzwiczki na zawiasach z czopami, z wrzeciądzem i skoblami skrzyń na mąkę dwie, skrzynia na wymiar wielka nowa okowana, ze dwiema wrzeciądzami i skoblami, beczka na wymiar stara z zapórką i hantabkami do zamykania.

Rejestr rzeczy domowych

Stołów trzy, w których nogi złe, zydel, jedna ława, wiercimak ,niecki ,panew zła. Dzieży dwie, beczułka do mąki, koryt dwie – stępka solna. Dryfus do chast warzania,, szafarnia bez wieka, konew wodna ceber, korzec, wiertel miarka, szufli dwie, strychoze dwa, beczek kapustnych dziewięć, których lichych osiem., niewód i łodzi dwie, skrzynia na ryby z połamanymi zawiasami wrzeciądzem i skoblami. Naczynie do masła należące: Maślnica z wiekiem i z fukiem.

Konew do mleka, skopców pieć, lusow z wieczkiem. 

Obora

Krowy półfalkowe  i jałowe przed gody cielne 1644 r  Wierucha, Czarnucha , Różana, Dworsana , z Nowember ciołka s krową przysadzono, Pafsula , Siwula, Bpczula, Łyssuta, Gwiazdula,  Maiocha , Brodzicha , Rozcicha, Rusawa , Korona, Bystwrza, Buiawa, Łodziocha , Kupicha, Pieścicha, Brzeczula, Biodrowa, Kawula, Smolucha, Ornawa, Koczana, Pisula Winocha z Decembris,  cieliczka czerwona sadzona,  Krasawa, Kopnicha, z Oktobr cieliczka gniada przysadzona, Bydłocha kupna w Decembri, ciołka czerwonego przysadzono.

Krowy falkowe po Godziech cielone 1645 r.                                                                             

Winocha 31 Marty  cieliczkę pstrą przysadzono, Wiewióra 15 Marty ciołka czarnego przysadzono  ,Czwanoczka 12 Marty ciołka pstrego przysadzono, Zborawa.Jałowic we dwie lecie 5, jałowic rocznych 5 ,jałówek w półroczu przysadzonych 3 , ciołków           przysadzonych  4, Bydników2. Sumo 53 [ W Rzepienniku krów dojnych 9.]

Świń rocznych jest 24 ,kuropatw 31, gęsi 31, kaczek 16, indyków 5.                                          

Granice

Do tego folwarku jest łanów dwa, i dwie chłopskie role przyłączono. Lasu nie masz nic. Granice  są z Conwentem  Starosądeckim od Hemca, Hohorowic, Podrzecza, Biegunic.             Z  nowa od Nieszkowej v  księdza Proboszcza Św. Jadwigi ,od  Małej Wsi  z mnichami Krakowskimi Franciszkanami ,od Dąbrowy z X Opatem Sandeckim, y miastem Nowym Sancem.

Wieś Świniarsko    Na zamuliskach  łanów 6

Kmiecie

Jan Smółka Wójt  ½ łana czynszu gr 8 

Stanisław Papiesz ½ łana  czynszu  gr. 8                          
Wojciech Kars    ½        8
Jan Boszek      ½          8

Józef   Depta   ½         8
Jan Bawołek    ½      8
Krzystof Walczak     ½       8
Wawrzyniec Kupiec  ½    8
Jakub Smółka  ciemny  ½   8
Jakub Tomczyk   ½       8

Summa łanów 5 i ½  Czynszu f 2/28    56
 
Z osobna;     

Przewoźniki  czynszu dają za robociznę f 1 gr. 28 
Ci poddani robią zawsze bydłem od św. Wojciecha  do św. Michała 5 dni, od św.Michała  do św. Wojciecha 4 dni w tydzień. Wlóczyć, mlwać, pleć, kopać, konopie wybierać, żąć, grabać po jednej parze latem.  Stróże odprawiać w pojedynkę; dziesięcinę wytyczną  do folwarku zwożą, Osep do Fary do Sanca. Żniwne  do Grodu płacą, Oprawy krom dnia powinni prząść po sztuce.  Zagrodników  jest 11, którzy mają po  kęsu pola. Każdemu z nich urodzi się po 10, najwięcej 15 kop wszego urodzaju.                                          
Ci robią  w zimie pieszo 4 dni, w lecie 5 dni w tydzień. Czynszu nie płacą, ani stróży nie odprawiają, z niewodem za dzień jeżdżą

Karczma

Pańska zbudowana , izba sień y komora , słomą  pokryta, pola trochę do niej jest. Karczmarz  czynszu nie  daje, tylko piwo warzy, a z sieciami  na ryby jeździ. Jest z osobna dwa kęsi pola z których  komornicy  z sieciami  jeżdżą. A kmieci czółnami  podwożą, z niewodem okółką jeżdżą, na podwóz  sprzężają.  Chałupnik  na Tłokach mieszka za wodą , który od  gromady płacą  bierze, a onych wozi, pola nie ma.   

Wysiew w Świniarsku . 

Żyto 70 wierteli, pszenica 72, jęczmień 46,1/2  groch 11/1/4  owies 50 , tatarka 70 ,proso 2,1/2  len 0 konopie 1,3/4.
W Podegrodziu Panieńskim Konwentu  Starosandeckiego  jest chałupników dwa , którzy mają swoje chałupy i ogrody z sadami. Żadnej powinności nie odrabiają ,  tylko czynsz dają per f 1 gr 18 ,suma f 3 gr 6. 

WIEŚ   KURÓW             Ma łanów 6 i ćwierć.

Kmiecie               Ćwierci  czynsz      kapłony                           

Walenty Spieg            4       1  ½          4
Tenże Pokaśniskie     2      /16             2
Stephan  Lysak          4      1 /2            4
Marcin   Waśko         2      /16             2

Tomas  Marula          3      /24             3
Grzegorz  Skarade    3      /24             3
Mikołaj Garbula        2      /16             2
Jędrzej  Antek           2      /16             2
Stephan  Tomczyk    2      / 16            2
Łukasz Kurta            2      / 16            2
Wojciech   Dziedzic  2       /16           2
Jan  Lebda                 2       /16           2
Jan  Cyga                  4       ½           4
Bartosz Ruchała       4       1/ 2          4
Tenżę  trzyma

Martnowskie            1        /16          2
Marcin Wojs            2       / 16          2 
Wojciech Czapla      2      / 16           2                
Jakub Kubała           2       / 16           2                                                                                                                        
Agnieszka Ślimaczka1      / 8            1
Bartosz  Nowak       2      / 16           2
Sebastian Niemiec   2      / 16           2
Jędrzej Kozieł          2      / 16           2
Wojciech Brzoska    2      /16            2  

Summa łanów   6 i ćwierć , suma   f 14 / gr. 12 czynszów.

Brzoska  za robotę f 6 zapłacił. Czynszu od przewozu dają dwaj po grzywnie. Suma kapłonów  z Kurowa  54

Ci poddani robią do roku w każdy tydzień po 4 dni z każdej roli. Drwa kiedy  wożą to tylko parą wołów także i nawóz.

Po sól do Bochni  wszyscy na trzy wozy sprzężają się. Inszej podróży nie odprawiają nigdzie.

Dziesięcinę wytyczną dają Dziekanowi Sądeckiemu. Osep do Wielogłów do Fary . Struże odprawiają z całej roli pojedynkiem . Oprawy po jednej przędą z rok , do żniwa , grabienia ,pełcia. Ogrodów, konopi brania, do kopania po 2 pary dają . Laśni i chrostow bukowych jest na troje stajania.

Granice są z jednej stroniy od Dąbrowy, Pana Biernackiego, z drugą  stroną Wola Kurowska J.K.M. Pyda majętność. Zbyszyce Pana Krzesa , z trzeciej strony Białawoda  Pana Kępińskiego, za Dunajcem i Starowieś, czwarta strona  P. Marcinkowskiego podstolego krakowskiego Marcinkowice za Dunajcem.  Kmieci powinno być trzynaście i pół.

WIEŚ  KUROWSKA  WOLA .

Łanów 4 ½ , kmieci 7, sołtys 1.

Jan Chwalowski sołtys     łany 1  canon  1/18   czynszu              kapłony
Tenże chłopską rolę                 ½                                     8 ½                     2
Mikołaj Wiktojek                        ½                                     17                       2
Piotr Bartkowski                        ½                                     11 ½                   2
Piotr Basta                                 ½                                     10 ½                   2
Wojciech Popiela                       ½                                     16                       2
Jędrzej Jastnos                           ½                                     25                      2
Jan Mikos                                    ½                                     16                       2

Summa łanów 4 ½   czynszów fl. 3  \ 1 4 ½ gr. Kapłonów 14

Ci poddani robią 4 dni do roku w każdy tydzień , jako  Kurowianie .Drzewo kiedy każą po razu na dzień parą wołków  bydłem  sprzęgają się . Na podróż do Bochni  po sól  na dwa wozy  się sprzęgają . Dziesięcinę wytyczną do Dworu dają ,Strużą  po Kurowianach odprawiają . Każdy z nich sztukę  przędzie oprawy. Każdy z nich  na swoich włacz  po trochę chrostów  posiada. Szołtys innej powinności nie ma  tylko do Bochnie  jechać po  sól  dla obrania  pięknej soli, a z  listem kędy każą.

Granice mają  z Kurowem z  Dąbrową P. Biernackiego , z Jelną  P. Zamojskiego ,z Sienną                               

P. Siemichowskiego,  z Obiadem P. Wielogłowskiego i P. Biernackiego, z Zbyszycami  P.  Krzesa.

WIEŚ   BIELOWICE

Łanów  2 ½

Matys  Woys   łanów  ‘1  czynsz g Kmieci  6 ,czynszu  dają do  roku  zł. 2 gr 12 ½

Owsa targowego  po dwa wiertele  na św. Marcina,  wierzchowej  miary. Po  sól do  Bochnie  powinni  raz w roku jeździć sprzężajną.  Robią  do roku  dni dwanaście ,od południa,  przędą  po  cztery  łokcie  z pańskiego  przędziwa . Robocizny wszyscy dają  do roku  zł. 22 gr  24

Sołtys  jest  wolny od wszystkiego.

Do inszych  domowych  sprzętów  dodaje  się garniec gorzalczany  , dobry  ze wszystkimi  potrzebami  urnicą. Krów do tego  folwarku  dojnych dziewięć.        

Węgrzynowską  tenże trzyma  ½       16
Bartosz  Gad                ½                    16
Walenty  Popiela          ½                    16        

Czynszu kopa  [60 gre.] 4 gr.

Ci poddani tak robią  jako i  Świniarscy . Zagrodnicy  kiedy każą  pługiem to się  nie sprzęgają  i bywa z pługiem , także z  wozy , dwie parze bron Straży nie odprawiają. Podróż  jako  Swiniarszczanie   sprzężaniem  odprawują. Dziesięcina  do  Fary  Sandeckiej.

Granice z Dąbrową  Opacią,  z miastem Sancem  Zawadą  i Porębą Panów Zawadzkich . przy tej wsi  jest  chrostow   brzozowych , dębiny  po trochę     

FOLWARK  W  RZEPIENNIKU  W ŚWINIARSAKIM KLUCZU.

Dom  gospodarski  .  Izba  w  której  okien  cztery oprawnych w  drzewo . Piec zielony, ławy przybite do ścian . Z tej izby  alkierz, okien w ołów  oprawnych  cztery. Po  drugiej  stronie  izby  komora, okno  w drzewo  oprawne.  W wszystkich  drzwiach żelazne  zawiasy, i  wrzeciądze.

Przeciwko  tej izbie  piekarnie   piec dobry, stół  prosty, żłobów dwa,  jeden  zły, drugi  lepszy. Z piekarnie  komora  z  której  komórka, na  której  jeszcze  komórka , we wszystkich zawiasy  żelazne  i wrzeciądze. Drzwi ze spiżarni do piwnicy, także z zawiasami i wrzeciądzami.

Sernik , pod nim ganeczek  i spiżarka  na dole, do której  drzwi  w sieni. dach  zły.

Okoły  koło dworu  i  koło  stodoły  pogniły  i odarte. Browar  gontem nowo pobity, tenże   potrzebnie  poprawy potrzebują, do niego drzwi  na  biegunach  z wrzeciądzem  ; kotlina w tym  browarze. Przy  tym  browarze  izdebka , do niej  drzwi na biegunach i piec kamienny.

Naczynia  browarne.

Kocioł piwny, kadzi  cztery  starych, dwie  większe,  dwie małych,  korytsz  dwie  na końcach połupane, cebrów  dwa; konew  jedna,  Akteli  cztery,  pólasteczczkow  cztery , baryłka  dębowa jedna , lej jeden , Stajnia  do niej  wrota  na biegunach w tej stajni żłobów  dwa.

Gumno w okole  ogrodzone  w nim stodół  dwie , w jednej stodole ściana dobra  miejscami

Zdarte. Druga  stodoła  potrzebnie przestawienia i wierzchu  inszego.  Boisk  trzy  też  w niej plewnia  , brogi  oprawione , jeszcze poprawy  potrzebują  których  jest  18.
                                        
 
WIEŚ   RZEPIENNIK.

 Kmieci  jest  wszystkich na  półłankach  i  na ćwierciach  30.  Ci wszyscy powinni  robić  pięć  dni  od  południa ; dzień mają swój  poniedziałek. Do  Bochnie  po  sól  powinni  dwa  konie jechać  sprzężajną. Owsa  targowego każdy  z nich powinien  oddać  wierteli  wierzchniej miary na św. Marcina. Kiedy się  chmiel urodzi , posieje  wtedy  powinien  oddać  każdy  z nich po wierzchu . Na to powinien dać im  dzień.  Straży  powinni  odprawiać  koleją . Osep  kś. Plebanowi  tamtemu  powinni  oddawać.  Ci wszyscy  kapłonów  oddają  41 czynszu na św. Marcina Jędrzejka  Kaczmarka  nawsiowych  krów  oddaje  4. Pilch 4, Pan Wielopolski 4,

Piotr  Placzek 4, Sala 5, Tomasz  Placzek  3. Matias  Kieltyka 6, Kustro 5 Siecz 4, Wojciech  Kidton 4.

Oprawy każdy  z nich powinien  prząść po  foku  4 z pańskiego  przędziwia. Karczmarz  powinien  szynkować  piwo dworskie i gorzałkę z roli , a  z ogrodu daje  złotych  12.

Zagrodników  jest dwanaście ,ci wszyscy  powinni robić po cztery  dni w tygodniu ,także od południa , wszyscy  ci dają złotych  21 gr. 13.

Na  podróż  powinni chodzić  na  pięć  mil.  Stróży  nie powinni czynić, prząść  powinni po cztery  łokcie z pańskiego  przędziwa.

Młyn jest  przy dworze z którego dają czynszu do roku  zł. 24 i gr . 12  ½ .

KOłKOWA   WIEŚ.
Kmieci  6 ,czynszu  dają do  roku  zł. 2 gr 12 ½

Owsa targowego  po dwa wiertele  na św. Marcina,  wierzchowej  miary. Po  sól do  Bochnie  powinni  raz w roku jeździć sprzężajną.  Robią  do roku  dni dwanaście ,od południa,  przędą  po  cztery  łokcie  z pańskiego  przędziwa . Robocizny wszyscy dają  do roku  zł. 22 gr  24

Sołtys  jest  wolny od wszystkiego.

Do inszych  domowych  sprzętów  dodaje  się garniec gorzalczany  , dobry  ze wszystkimi  potrzebami  urnicą. Krów do tego  folwarku  dojnych dziewięć.        

Urodzaj  w Kluczu  Uszewskim. An. 1644 r.

                              Żyto  pszenica. jęczmien.  groch  owies   tatarka  prosa   len  konopie siano

Na folwarku           235/1   62/6      84/36       23/24   574/18  36/21    6/16    64    88            13
Na Zaniowskim       90         35       43           23/30      208      12         9/20           92             3
Na Biesiadzkim     109/40   4/30     36/16       12/12     64/34     =         3I4              9              2                     

Dziesięcinnego

Z Uszwi                 124/45  30/9     94/46       25/11     66/48   15/23   17/13
Z Łaniowa              87/58    19/10   50/20       18/4     78 /47    18/48   15/15 
Z Biesiadzkiego     10/59     5/55    7/6           4/30      5/30      1/20       2/6

Suma kop              658/25  150/49  316/4       106/50   297/57  95/34   53/14  64    149         23

                                     Wysiew 1643 

W  Uszwi             143 ¾     19       31 ½         5 ½        31 ½      13         1         1       2  

W Łaniowach         60         14       20             5             111        6 ½       ½        0      2 ½           

W Biesiadkach     79 ¾        2 ½     15 ½         4 ½        169         9          ½        0       1

 

                              Dziesięcina  1644 r.                                                                                                                                 

Na Folwarku       163 /30     136    93/30       30              15       163       20 

                             Z dziesiętnego

Z Świniarska       39/17        29/13  27/50      7/12         10/12    18/7     3/12
Z Gołkowic         38/56       17/46   42/7         6/57        11/24    3/59      6/9
Z Kadczy            36/36        32/8    34/44      17/7          5/47      3/54      6/31
Z Łazów               5/3           5/18    5/46          5/6          11/5      2/45      17
Z Maszkowic      48/23        20/25   54/54      16/16        16/8        17     3/55
Z Moszczenic      34/9           3/38   24/25       6/44         21/15    6/11     3/7

   Suma kop         365/24    245/20   283/16    89/22      131/51   203/16  15/13

Regestr przedaania  dziesięcin  w Świniarsku  wytyczanych  w 1664 r.

Za  Starosądecką  dziesięcinę  krom  porękowicznego  odebranego  f  100
Z Strzeszyckiego  Państwa                                                                       120
Z Sołtystwa                                                                                               32
Za  Podegrodzką                                                                                      240
Z  Słowikowy                                                                                            72 
Kuźna  Wola ,Koszarka i Wola  Piskulina                                                 90
Za  Podrzecką  dziesięcinę                                                                       120
Za  Mostkowską                                                                                        80
Z  Długi  Łąki                                                                                            48
Z  Żeleźnikowy  i z Żeleźnikowskiej                                                       100
Za  Pasyńską                                                                                             140
Z  Mokrej  Wsi                                                                                           50
Za  Rdziostowską                                                                                       78
Za  Siedlecką                                                                                               80
Za  Roskowską                                                                                           45
Z  Czcierczą                                                                                                62
Za  Wygnańską                                                                                          300
Za  Bieguńską                                                                                              80
Za  Piątkowską                                                                                          100
Za  Mysską                                                                                                  44
Z  Myszczenic                                                                                                55
Z  Skrudziny                                                                                                30
Ibrantowa , Januszowa, Kwieciszowa , Boguszowa , Z Opacich ,              220
Z  Woli  Kurowskiej                                                                                     60
Z  Olsany  i Wolice  ofsiańskiej                                                                  150                                                                                                                 

Porękowicznego  od  sumy  f 2293  odebrać rachując  od grzywny , a
Grzywien  ta  suma  uczyni 432 ½  w gr 20 od  grzywny                            95,15gr
Z  Szwierkle                                                                                                    8

Suma  za  dzisięcinę  f 2686 /15 gr

KLUCZ  ŚWINIARSKI  1668R.

Dwór  w  Świnarsku  1668r.

Ten za wsią w polu postawiony  miejscami. Budynki a miejscami. Parkan stary a z trzeciej strony nowy , wszystek dachem pokryty , do którego z pola jest brama z drewna na wiązaniu,

Do którego wrota na kunie żelaznej z wicią i czopem , stare w nich forta na zawiasach z

klamką drewnianą z wrzeciądzem do zamykania . Nad nią komora wchód prosty przed nią ganek z trzech stron nie opierzony , do niej drzwi na zawiasach z wrzeciądzem  i skoblem, w niej potap i podłoga dobra, okien trzy pustych, dachem starym pokryta.

Komórka ta obok na dole mała, do niej drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciędzem  i skoblem .

Budynek gospodarski.

Ten stary z drzewa zbudowany dachem staro pokryty, przed którym ganek na dwóch słupach wiązanych spiczasto, pobity staro, a nad nim sernik do którego drzwi na zawiasach z wrzeciądzem i skoblem, pod gankiem stoły, ławy proste. Wchodząc do sieni są drzwi na zawiasach żelaznych z klamką i zaporą drewnianą w niej. Powały nie masz tylko tarcicami po

części położona. Na oborę drzwi na zawiasach żelaznych z klamką drewnianą. W tej pierzenia

z tarcic nowe drzwi na zawiasach z klamką drewnianą. Wchód na górę prosty. Sypanie

porządnie zapierzone drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem i skoblem, okno w szczycie szklane w drewno oprawne. W sieni komin  przed piecem w pół murowany a wpół

na  strychulec lepiony na dach wywiedziony. Skrzynia na obroki przy drzwiach z tarcic. Drzwiczki na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem i skoblem.  

Izba do tej z sieni są drzwi na zawiasach  z dwiema wrzeciądzami  skoblami, podłoga z tarcic okien dwa, nowe w ołów oprawnych, z kwaterami na zawiasach. Pod nimi ławy w winkielach prosta robota. Piec stary zielony na fundamencie murowany przy nim kominek szafiasty stołów dwa prostych.

Alkierz do tego z izby drzwi na zawiasach  z wrzeciądzem  skoblami, z kantabą i zamkiem złym w nim . Potap dobry, podłoga z tarcic, okien dwa w ołów oprawnych z kwaterami kratami żelaznymi. Komin murowany na dach wywiedziony. Komórka do niej z alkierza drzwi na zawiasach z haczykiem skoblem, potap i podłoga  z drzewa, okienko szklane w drewnie oprawione z trzema sztabikami żelaznymi. W tej piwniczka nowo zbudowana z kamienia, drzwiczki na zawiasach żelaznych i skobelkami.

Komora ta obok, do tej z izby drzwi na zawiasach żelaznych, z wrzeciądzem i skoblem , drugie drzwi do alkierzyka  na zawiasach z obarczikiem drewnianym . W niej  potap z tarcin nowy, podłogi nie masz . Okien dwa nowych w ołów oprawnych, z kratami żelaznymi.

W przegrodzie szafy z tarcic na naczynia, z tej drzwi do sieni na zawiasach  żelaznych z wrzeciądzem i skoblami.

Piekarnia  do tej z sieni  drzwi za  przeporzdowaniem [przepierzeniem] na zawiasach żelaznych, z klamką drewnianą w nich. Potap dobry, okien dwa w drewno oprawnych. Piec czarny chlebowy, żłoby do spuszczania krów, grodza na cielęta porządna.

Dojnik do tego z piekarnianej drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem i skoblem, trzecie drzwi  na oborę na jednej zawiasie. Komora ta obok piekarnianej , do tej drzwi na biegunie z wrzeciądzem i skoblem, trzecie drzwi na oborę na jednej zawiasie .

Komora pobok  piekarniej ,do tej drzwi na zawiasach z wrzeciądzem i skoblem, w niej potap dobry, okienko w drzewie wycięte. Pod nią piwnica do której drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem skoblem, drugie w kratę zrobione z wrzeciądzem i skoblem.

Obora

Ta przy budynku w winkielach wstawiona , jedna strona stara, druga grunt nowa i nowo pokryta, do której wrota z pola stoczyste na kunach żelaznych i czopach z obręczą żelazną i z kuną do zamykania , drugie do gumna stoczyste, z wrzeciądzem i skoblem. W niej chlewów sześć porządnych, drzwi wszystkie na biegunie bez żelaza . u jednych wrzeciądz i skobel. W niej bydła rogatego sztuk, świnie sztuk, gęsi, kur.

Gumno

To stare w tryangut postawione, samo się zamyka, z drzewa od pola i zewnętrznie solidnie płotem z chrustów plecionym .Słomą poszyte, po części nowo poprawiono , od  pola wrót 6 stoczystych , w nich po dwie kuny żelazne u jednych wici, u szóstych wrót kuna jedna , zewnątrz kun nie masz. W końcu jednej stodoły wozownia opierzona tarcicami , do niej wrota na biegunie z wrzeciędzem i skoblem, komór dwie na plewy i sieczkę, drzwi do niej z wrzeciądzem  i skoblem. Szopa z chrustu na słomę, poszyta słomą.

Spichlerz

Ten pośrodku gumna postawiony o dwóch komorach , z dolnej i górnej, dachem nowo pokryty, a od połowy przydaszek stary. Do niego drzwi na zawiasach żelaznych, z wrzeciądzem i skoblom i kłotką. Powała na dwu piestrzanach , podłoga porządna, w nim, sąsieków porządnych 6. Wschód na górę prosty ,w  górnej komorze sąsieków 7 porządnych. Trzecie sypanie pod dachem porządnie pierzone tarcicami, tarcicą  położone, w nim wiertel i miarka.  

Kuźnia

Ta nowo postawiona z drzewa obłego ,dachem pokryta , do niej drzwi  z podwórza na biegunie z klamką drewnianą, W sieni komin porządny w strychulec lepiony, pod     nim ognisko drzewem oprawione, okno niewielkie puste okiennicą  zamyka się, drabina nad

komin. Izdebka do niej drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzem skoblem do nich . Potap z tarcic okienko szklane w drewno oprawne, piecyk prosty zielony.

Kurnik

Ten przy budynku nowo postawiony o dwóch  komorach , dachem pokryty, z drzwiczkami na biegunach, z wrzeciądzem skoblem.

Stajnia

Ta stara w opaskę nowo ujęta i z gruntu remontowana. Słomą nowo pokryta a ze spodu i z wierzchu dwiema szorami gontów, do której wrota na kunie żelaznej z pannią i czopem, wrzeciądzem i skoblem. W niej przepierzenie z desek, drzwiczki  proste na biegunie .

Żłoby i drabiny porządne, skrzynia z tarcic na chowanie obroku wielka , z dwiema  wrzeciędzami i skoblami , narożnicami  żelaznymi  opatrzona.

Izba zwana masztarnią, do niej ze stajni drzwi na zawiasach żelaznych z kantaba , wrzeciądzem  i skoblem, w niej potap nowo położony, okien  nowych  dwa szklanych w drzewo oprawnych. Piec nowy zielony

Browar

Ten stary w parkanie postawiony, po części  zaprawiony tak w ścianach jak w dachu , staro i nowo pokryty, do którego drzwi na zawiasach  z wrzeciądzem i skoblem  i z klamką drewnianą. Powały nie masz ,w nim kotłownia  murowana. Ozdownia  murowana porządnie z lasami. Wchód na górę i tam sypanie w zapierzeniu, drzwi na zawiasach żelaznych, z wrzeciadzem i skoblem.

Izba słodowa do tej z sieni drzwi na zawiasach z wrzeciadzem i skoblem, w niej ściany spróchniałe naprawy potrzebują. Potap dobry okien dwa  szklane w drewno oprawne, po jednej ostrwi  w każdym. Piecyk biały nowy, ketnary w winkielach  porządne.

Naczynia browarne.

Kocioł miedziany  porządny         1      Kadzi nowych 2 starych 1    3
Koryt pod kadziami                      1       Kadzi mała                            1
Akteli                                          12       Cebrów                                 2
Koryt pod aktelami                       2       Lij                                          1
Szypień                                         1       Kosz                                      1

Gorzelnia

Ta przed browarem osobno zbudowana z drzewa , w strychulec gliną  oblepiona, dachem pokryta , do niej drzwi na biegunie z wrzeciądzem i skoblem.

Naczynia gorzelniane.

Garniec z rurami pokrywką nowy   1     Zacierniec                               2
Garniec stary łatany z pokrywą       1    Rurnic                                      2
Beczka do wódki                              1    Konew                                    2

Karmnik

Ten przy browarze nowo zbudowany na słupach dachem pokryty, podłoga  porządna i drzwiczki.

Studnie

Tych jest dwie przed browarem , z kamienia obmurowana pierwsza, a na wierzchu  cembrowanie , z żurawiem na losze, z łańcuszkiem i dwiema skoblami , wiadro okuwane.

Druga przy budynku takaż i ze wszystkim będzie gdy się dokończy, którą  budują, bo stara zawaliła się.

Piwnica

Ta przed  browarem nowo wstawiona, z kamienia murowana , na niej powała z drzewa  słomą  poszyta , do niej drzwi na zawiasach  żelaznych z wrzeciądzem i skoblem    

Sad

Ten za wsią przy Dunajcu w starym położeniu ma wielkość tak na stajanie w szerz i wzdłuż w nim  drzewa rozmaite, śliwiny najwięcej jednak dla starości pożytku nie czyni i namuły nadpsowały go, nierodne drzewa wyciąć trzeba . Drugi przy  budynku nowo założony jeszcze pożytku nie czyni. Ogrodzony ode wsi , a od Dunajca brzeg.

Ogrody

Tych jest dwa , jeden przy sadzie stary, ma zagonów 52 nie sieją tylko zbożem. Drugi nowy przed folwarkiem  w koło ogrodzony porządnie, w nim zagonów 66 użytku nie czyni tylko na wychowanie.

Chmielnik

Ten przy oborze nowo założony, płotem z chrustu  ogrodzony. Na dobry urodzaj może być crescenctiej chmielu koszy 50. Anno 1668 zebrano wierteli 40

Pola

1. Za Gumnem i przed Dworem grunt rędzinny , wysiewają na nim wierteli 60  A.D. 1668 było żyta kop 66, pszenicy kop 107,
2. Przednie Ku Dębinie grunt rędzinny , wysiewają wierteli 30, A.D. 1668r było jęczmienia kop 94.
3. Do Małej Wsi grunt glinowaty i rędzinny, wysiano na nim w 1668r.żyta wierteli 27, pszenicy wierteli 69,tatarki. Zebrano w 1668 kop108
4. Z Dunajcem do miejskiej granicy ciągnące się , grunta są piaskowate.

Woda go co rok podrywa, może się wysiać plus ,minus wierteli 50 . Owsa było in Anno 1668 kop 30 . Te pola poprawne bo niewielkie, nigdy ich nie ugorują. 

Łąki

W Bielowicach dwie niewielkie bywa wozów 6, Ku Małej Wsi w Rolach Kawalcowdowych

[ Kawalcowch], bywa wozów 3. Pod  Ziębiną Kawalcową  bywa wozów dwa, Za Dunajcem  Krzemieńcem [kamieńcem ] zaniosło i na pastwisko obrócono, z tego siana może być wozów jeden.

Paszternik

Ten pode dworem niewielki dla cieląt, chrostem wkoło ogrodzony, a dla krów trawę w sadzie  starym ścinają.

Wieś Świniarsko

Łanów poborowych 6 ½ , a są zagrody z rolami 9. komorników z bydłem 2, bez bydła 5. Kół młyna jednego 2 gr 12  Facit singla s gr. 24  

    Kmiecie                                                      Czynsze     Woły       Konie Komornicy
2   Szymon Góra                                                   8                2              3
2   Wojciech Kawalec                                           8                2              2
2   Wawrzyniec Kupiec                                        8                2              3             1
2   Grzegorz Czapla                                              8               4              2             1
2   Jan Smółka                                                       8               4              4
2   Wojciech Depta                                               8               4              2
2   Jakub Sobiert                                                   8               4              4              1
2   Wojciech Janik                                                8               4              4              1
2   Jakub Tomczyk                                               8               4              3
2   Grzegorz Janczik                                                8               2              2
2   Stanisław Bawołek                                          8               4              2
4   Lipowska dziedzina do gruntów pańskich  przyłączono i zagrodników

6 ½                                           Summa              s  2x 28      36             31             4

 
Czaturnik [ ogrodnik] w ogrodzie pańskim na posłudze postanowiony , nic mu nie dają tylko jedzenie.

Młyn ten bywał pode wsią, miał wodę doprowadzoną z Dunajca, a że grunt zniósł Dunajec teraz miejsca na młyn nie ma, w inszych mełają.

Zagrodnicy

  Zagrody                                                          zagrody

   4  Marcin Placyk                                            4  Bartosz Damana
   4  Bartłomiej Kars                                          4  Andrzej Lipka
   4  Sebastian Szewczyk                                  4  Wojciech Pitek
   4  Paweł Kaczmarz                                        4  Jakub Tomczykiewicz do Roli
   4  jan Krapik                                                  4  Jan Smółka do Roli
   4 Marcin Knap                                              4  Frankowską woda wzięła połowę dworu
Za Dunajcem

4   Kasper Lipka ryby daje, pola pilnuje        4  Kasper Przewoźnik 
W Podegrodziu panieńskim, pobór do Swiniarska dają i w kwicie osobno ich dołożono na single po gr. 8 Wojciech Kolucha, Wojciech Garcarz czynszu dają po f 1 gr. 18 sum. 3,16                                     

Osada

Wieś ta leży nad Dunajcem, w gruntach częścią  rędzinnych dobrych, częścią kamienistych , od Sącz tak Starego jak i Nowego na półmili . Urodzi się kmieciom na półłanku  spólnego zboża kop 150.Łąki mają na 8 wozów siana. Pastwiska dosyć za Dunajcem , ale krzemieńcem zaniosłe; w Gaju Panieńskim też  wspólne. Lasu ani chrostow nie mają. Role czatury[ ogrody] zakupne .  Łanów osiadłych pod kmieciami 5,1/2 , do rozorania łan jeden .

Kmieci osiadłych 11, zagrodników 9. Do ról kmieciom  przydano na to co im Dunajec porwał  zagrodnie .Pół zagrody woda wzięła, pół do dworu przyłączono. Za Dunajcem zagród dwie , komorników między kmieciami 4 , czaturnik 1.

Powinności

Kmiecie z półłanka czynszu płacą po gr 8 , najem gdy lato nie robi wedle umowy. Zagrodnicy czynszu nie płacą. Zagrodnicy  w Podegrodziu płacą  czynszu  po f 1 18 gr  

Robota

Kmiecie z półłanka od św.  Michała do św. Wojciecha  robią bydłem ,każdy pługiem i wozem w dni 4 . A od  św. Wojciecha do św. Michała po dni 5. A gdy do ręcznej roboty także po jednym dniu z półłanka. Podróż sprzęgajną odprawiają, biorąc na wóz po wierteli 10. Przędą kmiecie po sztuce . Zagrodnicy  tak zimą , jak i w lecie robią po dni 5 pieszo, przędą pół sztuki.  Komornicy robią dzień ,nie przędą, straż kolejną odprawiają sami tyle co kmiecie.

Szarwarki do jazów tak kmiecie , zagrodnicy, jako i komornicy też dnia odprawiają. Zagrodnicy w Podegrodziu Panieńskim nic nie robią, tylko dziesięcin doglądać, jak i w polu, a w zimie młodźby dziesięcin powinni.

Dunajec

Na tym teraz żadnego rybaka nie masz, coby ryby łowił, tylko  co za dzień dostaną, jednak co rok nad wychowanie może uczynić suma 100 łososiów dają na rok, to mu wzwolą łowić plus minus.

Przewóz

Pod tą wsią na Dunajcu są łodzie, na których wozy przewożą, daje z niego arendy Kasper Przewoźnik.

Granice

Te z przedmieszczany z Nowego Sącza od Dunajca ciągną się rzeką Szeklarką, [ Żeglarką] ,Świątnicą  do wsi Dąbrowa [Dąbrówka], od tej ciągną się rzeką Kociurką, mimo Łąki Świniarskiej, do granice Bieguńskiej [ Biegonic ]. Od tego przez Donajec idą do granic Podrzecza, tymiż ciągną się do granic Nieszkowskich [ Niskowej] ,Łąki Chochorowickiej nazwanej , idą nad Gajem Dębowym, [ Panien Zakonnych Starego Sącza] aż do granice końcu Gaja Małej Wsi ku Chełmcowi, na cało spokojne.

Decima [dziesięcina]

Ta po wszystkich gruntach meszne sypią , zapłata snopowa Anno 1659 [ Strumus et Redmus Dnus ] Andreas [Andrzej Trzebnicki ]  Episk. Krakowien. De data 7 ma Novembus . Dat i script autentyczny, sub sygillo respektem poprowanych gvundras inż nie snopową, ale pieniężna perietuis temporibus płacić mają  suma 100 denarów

  Meszne      

To z półłanka dają kościołowi farnemu z Nowego Sącza owsa po cztery wiertele.

Żniwne

Do grodu sądeckiego płacą z półłanka po sześć denarów. Zagrodnicy po 3 denary, lecz od lat się nie upominano i nie płacą.

Suma prowentów

          Czynszu rolnego od kmieci                       s 2x 28
          Czynszu od zagrodników                           s 3x  6
         Arendy z przewozu na łodziach                 s 12
         Czynszu zagrodnicy z Podegrodzia wierteli   2
        
Łososi plus minus                                          30

Świnie, samic 6, wieprz stadny1, nazimiąt 7, prosiąt3 suma sztuk 17. Gęsi inwentarskich 15, kury z kurem 17, indyków 2. 

Wysiew pro Anno 1668

korce                   Żyto      Pszenica   Jęczmień  Groch  Owies  Tatarka   Poso  Konopie

    w Świniarsku     49,2          40             26              4        20       46                       3,1-   

                     Crestemia Anni   1668 r.

    W Świniarsku    60           107            94             15        30        108                    30                     

Decima  Anni 1668 

Po Świniarsku      40            36             20             4          6            20               1

Po Wolej Kurowskiej             8               3               6              1,30     5            6

      Summa kop     48             39             26             5/30     11          6                   1                    

         

Decimy snopowe które zwyczajnie przedają

Wsi Panien Sądeckich

   Podegrodzie                                                          Kadcza
   Strzeżyce [Strzeszyce]                                          Moszczenica Niżna
   Rdziestów                                                            Mosteki [Mostki]
   Wygnanowice[Wyglanowice]                             Skrodyna[ Skrudzina]
   Łazy                                                                     Gołkowice
   Myślec                                                                  Biegunice
   Maskowice [Maszkowice]                                    Sielec [Siedlce]
   Długołęka                                                              Słonikowa
   Podrzecze                                                              Mokra [ Mokra Wieś ]
   Tamże wójtostwo                                                 Moszczenica Wyżna
    Ścierec [Szczererz?]                                                Chełmiec
Wolańskich dwie [Wole]                                           Kicenska[Kicznia]

 Po włościach Nowego Sącza
  Z miasta Sącza  Starego                              Po przedmieściach Nowego Sącza
   Z Januszowej księży                                   Po Gołąbkowicach
   Z Librantowej księży                                  Po Rożkowicach
   Po Paszynie                                                 Po Piątkowej
   Po Zeleźnikowych dwóch                           Po Boguszowej
   Po Wolicy                                                    Po Olszanie

Te wszyskie są snopowe jednak dla odległości przedają i teraz z przedaną jako sam Pan Lipski zeznaje  s 3000

A z osobna dziesięciny pieniężne które nie dochodzą iż się ich dla odległości nie będzie upominał

Wsi do Grybowa i Nowego Sącza należące.    

    Wieś Gołąbkowice do nowego Sącza           s  4, 24 gr
    Po przedmieściu Nowego Sącza                      12, 24
    Po miasteczku Piwnicznej                                    18
    Po Siołkowej                                                     10, 13
    Po Długim Polu i Wacdmanie                            1, 2
Po Białej Wyżnej  s 4 , 8 gr po Niżnej  s 8, 16 12, 24
    Po Gródku                                                           3,11
    Po Wyskitnym [Wysokim]                                     17
Wsi na starostwie czorsztyńskim leżące i Miasteczko  

   Po Ostrowsku                                                       1, 18
   Po Szanowicy [Szczawnicy] Niżnej i Wyżnej     6, 15
   Po Knoszonie [ Krośnica]                                          8
   Po  Maniowach                                                     4, 10
   Po  Krościenku                                                      6,  15
   Po  Kłoskomicach                                                      16
Wsi w starostwie Ropczyckim leżące po Miasteczku

   Po Zgoblu Starym                                                17,10
   Po Błądowej                                                           2, 12
   Po Bożku                                                               4,  24
   Po Kozłowie                                                           1, 2
   Po Kupiecznej                                                         2, 4
   Po Dobczicach[Dobczycach] miasteczku            14,  20
  
Po Szkodnej                                                            4,  8
   Po Stobiennej                                                          2, 6
   Po Dobnuchowej                                                    2, 20
   Po Gnoiniczej Woli                                              14
   Po Słotkowj                                                            4,  6
   Po Hutkowej                                                           6, 28
   Po Prągowej Wielkiej                                             4, 26
   Po Szufnarowach obu                                             8, 6
   Po Puszyniej                                                           2

Wsi w powiecie pilzneńskim, sądeckim i bieczkim   

     Po Dębowej                                                     s 6,   9 gr
     Po Głowaczowej                                                1,  18
     Po Lubczej                                                         5,  22

Po Posadowej, Gurowej, Brzuszniku[Bruśniku]

     Siekiertczyny                                                    7,  5
     Po Klimkowej Woli                                          3,   6
     Po Wynarowej [Wojnarowej]                          16

Po przedmieściu tarnowskim ,po Zabłociu, po Grabówce, po Jamniskach ,po Zawadzie, po Krzyżówce, Klimkowej, po Zedzinie[Sidzinie], po Łękawicy, po Skrzyszonie, po Zalasowe po  Wolicy , z tych wszystkich włości z pręta płacą po cztery szelągi  suma fl 36                         

Ta suma z pomienionych wsi za dziesięciny które nie dochodzą :228,fl 20 gr

Sumariusz  Klucza Świniarskiego Anni 1668 r


Łany Singla Zagon  Łany   Suma                             Czynsz    Arenda  Kapłony  Łososi    Chrzan Kmiecie Zagrod                                                                        

Poborowe        osiadłe   puste łanów                                    rolny       przewóz   czynszowe                 wierteli                 ników                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             komorn

                                                                                                                                                                                             chałpn

    6 x 2   9x2 1 5x2  1    6 x2  Świniarsko         6 x4      12                       30     2        11        18            

   2x2     2x17  2 x 2      2x2    Bielowice         2x  4     ----                                          4           1

   6 x2    6x28 13x2 ---   6x2  Kurów               14x12   13/ 6gr  45                            16          1   

   4 x2    4x19   4     2     4x2 Wola Kurowska4x 12  -------      4 ½                            18              

    11    13x18  7       4      11      Rzepiennik       Te obie wioski J.M. Pan Cieński trzyma gratiam
   
3x2   4x 27   3x22 wójta      Kolkowa            ze wszystkim, Prowenta ma inwentarz osobny       
34    42 /10gr 36    5/2  41x 2           Summa  s 27x2  25/6gr  59 ½       30    2      39         20
Dziesięcina jako w tym roku sprzedana s 3000 fl. Z krescentią browarem z pomienionym czynszem dają arendy s 4 000 fl.

WIOSKA  BIELOWICE

Łanów poborowych 2 1/2 1 komornik bez bydła  zagród 2 płacą singla s 2 x 17 

                                                                   Czynsz     Woły       Konie        Komornicy-         

4   Krzysztof Wojs                                         16              2                                    1
2   Jan  Basiaga                                               16             2 
2   Jan  Popiela                                               16             2           1
2   Wojciech  Wójcik                                      16             2           1 
                                                      
Summa   2x4             8           2                      1

Osada

Wioska ta leży za Dunajcem od Nowego Sącza z pół mile, w gruntach  kamienistych. Urodzi się kmieciom na całym po trosze. Role i czatury [ ogrody] zakupne.

Lanów osiadłych pod łanie zboża kop 200 , łąki mają po trosze , pastwiska z potrzebą . Gaju brzozowego kmieciami 2 ½, kmieci osiadłych 4, komornik 1.

Powinności

Kmiecie z łanu całego robią co tydzień lub bydłem lub pieszo po dni pięć , na pług sprzęgają się. Podróż pobliską sprzężą  odprawują , nabierając na wóz zboża po 10 wierteli.

Przędą oprawy po sztuce1, szarwarki tak kmiecie jak i komornicy do jazów  beze dnia odprawują, komornicy dzień w tydzień robią

Granice

Od Dąbrowy drogą łąkami, ku polom mieseckim, od Sącza Nowego Łąkami i brzegiem ,od Poręby potokiem Paniej Zawadzkiej spokojne.

Decima

Ta kościołowi Nowego Sącza wytyczna,  meszne także jako w Świniarsku temuż kościołowi.

 Wieś Kurów

Łanów poborowych 6 i ¼. Komorników z bydłem 2 bez bydła2 , rzemieślników 4, płacą singla s.6 fl 28 gr

 

Części                                                                     czynsz woły konie    kapłony

 4        Tomasz Kaczmarz na Łysakowskiej            1/ 2      2  robi i szynkuje
2         Marcin Wojs                                                  / 16         piechotą           2
2         Wojciech Waśko                                            / 16         piechotą           2
3         Sebastian Materla                                           /24      2                           3
1         Bartosz Ruchała do dziedzicznej przybrał       / 8        robota do dalszej decyzji
4         Jan Skaradek                                                    1/ 2     2                          4
2         Mikołaj Kargula                                                / 16                                2
2         Andrzej Jantek                                                  / 16     2                         2
2         Krzysztof Niemiec                                           / 16      2                         2
2         Aleksander Kurta                                             / 16                                 2
2         Wojciech Lebda                                               / 16      2                         2
2         Bartosz Dziedzic                                              / 16                                2
4         Wojciech Wojs                                                1/2        2                        4
4         Bartosz Ruchała                                               1 /2                2                 4
2         Joachim Niemiec do dziedzicznej Czapli        / 16      robota do decyzji
2         Wojciech Spieg    do dziedzicznej Czapli        / 16      robota do decyzji
4         Tomasz Spieg                                                   1/ 2      2                          4
1         Wojciech Waśko  Misiowskie                            / 8
1         Wojciech Spieg  Misiowskie rozebrali dwa        / 8 robota do decyzji
2         Joachim Niemiec                                                 / 16   2                          2
4         Wojciech Spieg                                                  1 / 2    2                         4
2         Brzoskie Kaczmarzowi do Zwalowskiej              / 16  robota do decyzji

13 ½                                                       Summa           14 f 12  22   2              45

 

Czaturnik w nawsiu, ten trzodę pasa gromadzie ,nic nie powinien, gruntu nie ma, tylko za zapłatę służy,

Osada

Wieś od Nowego Sącza mila, od Świniarska mil 1 ½ w gruntach rędzinnych i piaszczystych rodzi się kmieciom na całym łanie oziminy, i warzyw kop 70. Łąk nie mają, pastwiska w lesie

Lasek mają bukowy, brzóz po trocha. Role i cztury [ ogrody] zakupne. Dunajec wziął gruntu tak n dwa łany. Łanów osiadłych pod kmieciami 13 ½ , kmieci osiadłych 16, czaturnik 1

Powinności

Kmiecie z łanu całego czynszu płacą po s 1 / 2, kapłonów 4, najem gdy kto robi według umowy

 Robota

Kmiecie z łanu całego co 6 dzień robić powinni wedle scriptu, danego od św. Pamięci J.M.

Księdza Marcina Szyszkowskiego, biskupa krakowskiego Tak zima jak w lecie bydłem po dni

a to respektum wzięcia gruntu przez Dunajec. Do orania pług z łanu, bron dwie. W podróż daleką ze wsi trzy wozy wyprawiają, o po bliskości wóz z łanu. Do Bochni dwa razy do roku

po wozów trzy wyprawiają po sól . do kosy , cep po jednemu. Do żniwa plewidła po dwojgu

przędą z roli po sztuce, szarwarki do wody i przykop za dzień odpracowują, po dwojgu się stawiając.

Przewóz

Pod tą wsią przewóz na Dunajcu, w łodziach wożą wedle dawnych inwentarzy, daje gromada

Trendy s 3 / 6 zł. z osobna w jarmarku, przewozy pańskie przynosić mogą plus minus s 10

Granice

Od Dąbrowy wsi P. Kawedickiego działem, od Starej Wsi P. Kempińskiego Kamieńcami, od Zbyszyc wsi P. Brzoski lasem i potokiem do Woli Kurowskiej wsi *** na około spokojne

Decima

 Te do dziekaniej Nowego Sącza należy snopowa. A osep zaś kościołowi Wyglanowskiego

Zsypują różnie, suma wierteli 20/ 2
 Summar prowentów
Czynszu rolnego od kmieci s 14 / 12
Arendy z przewozu na łodziach s 13 / 6
Kapłonów czynszowych szt  45 

Wieś Wola Kurowska

 Łanów poborowych 4 ½ a s 1 . zagrodnik bez roli 1, płaci singla s 4 / 10

                                                  Czynsz  kapłony  woły konie

2   Szymon Niemiec                   17d 9     2              2
2   Piotr Bartkowski                    11d 9    2              2
2   Szymon Fałowski                  16          2
2   Piotr Basta                              pusta ubóstwo wielkie domowe
2   Jakub Fałowski                      16           2              2
2   Stanisław Jasnosz                  25           2              2
2   Marcin Popiela                       16           2              2
3   Sołtyska Basta                        20          2              2 robi dni 4
1   na zagrodę obrócono               10          ½             robi dni 2

4 ½                                 summa s 4 / 12   14  ½        12

 

Osada

Wioska ta leży od Nowego Sącza  milę od Świniarska 1 ½ . W gruntach przyglinkowatych. Urodzi się kmieciom oziminy i jarzyny na półłanku kop 40, Łąk małe mają pastwiskaciste.

Lasu bukowego z potrzebą. Role i ogrody zakupne

Łanów osiadłych pod kmieciami znajduje się 4 ½ , kmieci osiadłych 8. pustej roli półłanek

Powinności

Kmiecie czynszu z półłanka różnie płacą od supra in lienis, kapłonów po 2 . Najem gdy ktoś nie robi według umowy płacą

Robota

Kmiecie z półłanka co tydzień robić powinni po dni 4 pieszo. Do nawozu wożenia z łanu na wóz jeden sprzęgają się. Drwa do dworu wożenia wożą także sprzężajną, po parze jednej na dzień. Przędą oprawy z półłanka po sztuce jednej. Podróż pobliżą odprawiają sprzężą nabierając na wóz po wierteli 10 zboża. Po sól raz do roku do Bochni po trzy wozy wyprawiać powinny. Szarwarki do przykop gdy potrzeba odprawić powinni, po dwojga wystawiając.

 Granice

Od Ubiadu wsi P. Wielogłowskiej chrustami, od Wielogłów lasami i górą. Od Zbyszyc

Wsi . Rayskiej lasami, od Wielkanoszy wsi P. Siemichowskiego chrustem, od Jelnej P. Wielogłowskich podzielone krzewiną. Zewsząd spokojne.

 Decima

Ta co tej wiosce należy meszne sypali sopową, osep z roli, jednej owsa po wiertelu kościołowi Wielogłowskiemu.

 Obora taka in anno  1659r. w arendę P. Lipskiemu

Krów falkowych 15, jałowych 9 pożytkowych5, pierwiastek 3, jałowica roczna 1

Wół stadny stary1 i młody 1,cieląt przychowali od 1659 r. jałówek 7, ciołek 1

 

Słowniczek wyrazów gwarowych lub rzadko używanych

Achtel [ anktel, jachtel ], ósma część warki, beczki, która powinna mieć 82 garnce piwa 4zł.
alkierz, anklirz , sypialnia                                                                                              
ankra, klamra rękojeść, uchwyt, ucho
antaba[ hantaba], cebrzyk                                                                      
cembrowanie, obudowa studni
chasty chrust
dojnik, dojnia, izba, budynek w którym doi się krowy
gon, droga dla bydła na pastwisko, wygon
grodza, ogrodzenie, zagroda
izba, ogrzewane pomieszczenie
izba biała, jadalnia
ketnar,[kętnar], belki, legary w piwnicy
kłoda, naczynie, miara do mierzenia cieczy
komora, nie opalane pomieszczenie
konew, naczynie do noszenia wody
kotlina, wydrążenie w piecu, w które  wmurowuje się kocioł
kuna, obręcz obejmująca szyję ,na łańcuchu przy pręgierzu
rodzaj wrzeciędza, sztaba żelazna do zamykania drzwi              
lasy [lassy], krata, plecionka do suszenia słodu
lusow, pomywalnik kuchenny na nogach
masztarnia, stajnia dla koni
meszne,danina dla kościoła
nalewka, lejek
okół, zagrodzenie w stajni, lub poza
oprawa, pańszczyżniana powinność przędzenia  lnu lub konopi
osep,[ sep] danina w zbożu, przeważnie w owsie
ozdownia, słodownia do suszenia  słodu [slodow]
paprzyca, biegun, za pośrednictwem  którego górny kamień młyński spoczywa na dolnym
pastewnik, pastwisko
plewnia, schowanie na plewy
potap, powała
półfalkowe, krowy pierwiosnki
półłanik,półkmieć siedzący na połowie łana
przeforsztownie, przepierzenie
samsiek, sąsiek, przegroda w stodole do składania  osobno gatunków zboża
sernik, pomieszczenie do suszenia i przechowywania serów
socha, drzewo rozwidlone do podtrzymywania dachu
stępa, moździerz      
stoczyste, pochyłe wrota zamykające się za pomocą kółek                    
strychulec, belka wzmacniająca gliniane ściany
sypanie, spanie czeladzi
szar, rząd, tarcic gontów na dachu
szos, podatek domowy płacony do skarbu państwa  
tami, deski darte z pniaka                                                                                 
transie,[ sekret, prowent,] wygódka ustęp
tyn, tynina, grodzenie z gałęzi  
wiertel, czwarta część korca,4 miarki                          
wrzedziędz, łańcuszk krótki, u drzwi                     
zapora skubel,skobel z haczykiem u drzwi w którym wrzeciądz zakładany                                                                                          
zarębek, pole około 13 ha
zydel, zedel, prosty stołek

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Kazimierz Ruchała